Skatteministeriet
8. oktober 2019

Kommunal ejendomsskatteloven

Satser og beløbsgrænser i lov om kommunal ejendomsskat

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Kommunal ejendomsskatteloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. (åbner i nyt vindue)

Lov om kommunal ejendomsskat er ved kongelig resolution af 28. juni 2015 blevet ressortomlagt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til Skatteministeriet.

Beløbsgrænser20192020
Bundgrænse for beregning af dækningsafgift af den afgiftspligtige forskelsværdi for visse ejendomme
(§ 23 A, stk. 2)
Reguleres ikke 50.000 kr. 50.000 kr.
Mindstebeløb for opkrævning
(§ 27, stk. 1)
Reguleres ikke 200 kr. 200 kr.

 

Skattesatser mv.20192020
Reguleringsprocent for den afgiftspligtige grundværdi
- ejerboliger
- øvrige ejendomme
(§ 1, stk. 3)
Se også oversigt over reguleringsprocenter siden 2003 
5,5 pct.
5,5 pct.

5,8 pct.
5,8 pct.
 
Tillæg til den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag ved opgørelsen af reguleringsprocenten for den afgiftspligtige grundværdi
(§ 1, stk. 3)
3 pct. 3 pct.
Maksimal reguleringsprocent for den afgiftspligtige grundværdi
(§ 1, stk. 3)
7 pct. 7 pct.
Kommunal grundskyldspromille
(§ 2)
Link til Kommuneskatteprocenter
(åbner i nyt vindue)
Mindstesats for grundskyldspromillen
(§ 2, stk 1)
16 promille 16 promille
Maksimumssats for grundskyldspromillen
(§ 2, stk 1)
34 promille 34 promille
Reduktion af grundskyldspromillen for landbrug, gartneri, frugtplantage og skovbrug
(§ 2, stk. 1)
14,8 promille 14,8 promille
Maksimal grundskyldspromille for landbrug, gartneri, frugtplantage og skovbrug
(§ 2, stk. 2)
7,2 promille 7,2 promille
Forrentning af ydet henstand med betaling af grundskyld for landbrug, gartneri, frugtplantage og skovbrug i visse byudviklingsområder
(§ 6 A, stk. 3)
6 pct. p.a. 6 pct. p.a.
Dækningsafgift af grundværdien udgør 50 pct. af kommunens grundskyldspromille, dog maksimalt
(§ 23, st. 1)
15 promille 15 promille
Dækningsafgift af forskelsværdien kan maksimalt fastsættes til
(§ 23, stk. 1)
8,75 promille 8,75 promille
Maksimal promille for dækningsafgift af forskelsværdien for kontorbygninger, hoteller, fabrikker, værksteder o.lign.
(§ 23 A, stk. 2)
10 promille 10 promille