Skatteministeriet
1. september 2018

Køretøjsregistreringsloven

Betaling for nummerplader og registrering mv.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Køretøjsregistreringsloven

Lov om registrering af køretøjer

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. (åbner i nyt vindue)

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.8.5 Registrering af køretøjer (åbner i nyt vindue)

Se også SKATs hjemmeside om Nummerplader (åbner i nyt vindue)

Priser20192020
Nummerplader - Basisbeløb:  
Pr. sæt
Enkeltvis
Tredje nummerplade til anvendelse ved transport af gods
1.180 kr.
590 kr.
110 kr.
1.180 kr.
590 kr.
110 kr.
Nummerplader - Supplerende beløb:  
Prøveskilte - pr. sæt (betales årligt forud)
Prøveskilt - enkelt (betales årligt forud)
1.150 kr.
190 kr.
1.150 kr.
190 kr.
Ønskenummerplader
Historiske nummerplader - pr. sæt
Historisk nummerplade - enkelt
8.000 kr.
1.300 kr.
650 kr.
8.000 kr.
1.300 kr.
650 kr.
Prøvemærker:  
For benyttelse af prøvemærker til biler og motorcykler, pr. påbegyndt døgn 100 kr. 100 kr.
Registreringsattest:  
For udstedelse af en registreringsattest eller en supplerende attest 100 kr. 100 kr.
Omregistrering:  
For registrering af ny ejer eller bruger af et køretøj, der sker uden afmelding af køretøjet.
Der skal ikke ske betaling, hvis et køretøj omregistreres til en person med handicap, der opfylder betingelserne for at få støtte til erhvervelse af køretøjet efter lov om social service
(§ 11, stk. 2)
380 kr. 380 kr.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Motorstyrelsen, tlf. 72 22 15 15.