Skatteministeriet
30. august 2019

Investorfradragsloven

Satser og beløbsgrænser i Investorfradragsloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Investorfradragsloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. (åbner i nyt vindue)

Beløbsgrænser20192020
Maksimalt grundlag for investorfradrag (§ 7, stk. 2)
- ved direkte erhvervelse af aktier
- ved indirekte erhvervelse af aktier

Reguleres ikke
Reguleres ikke

400.000 kr.
125.000 kr.

400.000 kr.
125.000 kr.

 

Satser mv.20192020
Krav vedrørende målselskab, vækstfase: Minimum andel kapitalindkus i forhold til gns. årsomsætning 5 foregående år.
(§ 3, stk. 2)
50 pct.  50 pct. 
 Minimum direkte eller indirekte ejerskabsandel af datterselskab, hvor investorfradraget frafalder, hvis datterselskabet har været aktivt på markedet i mindst 7 år.
(§ 3, stk. 4)
25 pct.  25 pct. 
Investorfradrag
(§ 7, stk. 1) 
59. pct  59 pct. 
Tillæg ved genbeskatning
(§8, stk. 1) 
3 pct. 3 pct.
Nedre grænse for afståelsessum med tillæg af modtagne udbytter for genbeskatning ved afståelse af aktier seneste 3 år efter erhvervelsen.
(§ 9, stk. 4) 
50 pct. 50 pct.
Minimum andel af hvert kapitalindskud, som skal være investeret i målselskaber efter 1 år ved en åben fond eller efter at fondens tegningsperiode er udløbet ved en lukket fond.
(§154 b, stk. 1) 
70 pct. 70 pct.
Maksimale andel af fondens indskudte kapital, som må placeres i ét målselskab.
(§ 154 b, stk. 2)
15 pct. 15 pct.
Minimum andel af indskudt kapital i fond, som skal være investeret i minimum fire andre målselskaber, før der geninvesteres i et målselskab.
(§ 154 b, stk. 2)
30 pct. 30 pct.
Maksimal andel som kan placeres i aktiver, som ikke er investorfradragsberretigede, efter 1 år fra indskuddet i investerfradragsfonden er modtaget ved en åben fond eller 1 år fra tegningsperiodens udløb ved en lukket fond.
(§ 154 b, stk. 3)
30 pct. 30 pct.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18