Skatteministeriet

Investeringsfondsloven (loven er ophævet)

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i investeringsfondsloven (loven er ophævet)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Investeringsfondsloven (loven er ophævet)

Lovbekendtgørelse om investeringsfonds

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Investeringsfondsloven er ophævet med virkning fra og med 1. juli 2016.

Adgang til henlæggelser til investeringsfonds blev ophævet fra og med indkomståret 1998.

Satser mv.til og med 2001fra og med 2002
Andel af henlæggelsen, der for personer skal være bundet på særlig konto i pengeinstitut
(§ 5, stk. 2)
70 pct. 70 pct.
Tillæg pr. år ved efterbeskatning, når hævede midler ikke anvendes efter formålet
(§§ 7 A, 9 og 10 A)
5 pct. 3 pct.
Tillæg ved efterbeskatning ved død, konkurs, afhændelse af virksomhed og ophør af skattepligt
(§§ 10)
5 pct. 3 pct.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til SKAT, tlf.: 72 22 18 18