Skatteministeriet
14. september 2018

International bistandsloven

Satser i inddrivelsesbistandsloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
International bistandsloven

Lov om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger samt administrativt samarbejde på beskatningsområdet

Link til loven mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Skattesatser mv.
International bistandslov indeholder ingen satser eller beløbsgrænser, men angiver alene de administrative forskrifter for skattemyndighedernes muligheder for udveksling af oplysninger på området.       

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18