Skatteministeriet
3. september 2019

Indkomstregisterloven

Satser i lov om et indkomstregister

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Indkomstregisterloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. (åbner i nyt vindue)

Loven træder i kraft den 1. juni 2006. Bestemmelserne om pligt til indberetning træder dog i kraft på forskellige tidspunkter for forskellige virksomheder. Ikrafttrædelsen af disse bestemmelser ligger i 2007 og for de sidste virksomheder den 1. januar 2008. Dette følger af bekendtgørelse nr. 1533 af 14. december 2006.

Loven indeholder ingen satser eller beløbsgrænser.

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18