Skatteministeriet
29. november 2017

Husdyrbeskatningsloven

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i husdyrbeskatningsloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Husdyrbeskatningsloven

Lovbekendtgørelse nr. 1143 af 7. oktober 2014 om den skattemæssige behandling af husdyrbesætninger

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Satser mv.20172018
SKATs satser i henhold til § 2, stk. 1
Link til:
Vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2017 og for 2018 (åbner i nyt vindue)
Vejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 2016 og for 2017 (åbner i nyt vindue)
   
Skatterådets satser i henhold til § 2, stk. 3
Link til: Bekendtgørelse om normalhandelsværdier for heste og kreaturer m.v. 2016 og 2017 (åbner i nyt vindue)
   
Maks. nedskrivning af den skattepligtige værdi af husdyrbesætninger
(§ 2, stk. 4)
15 pct. 15 pct.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til SKAT, tlf.: 72 22 18 18