Skatteministeriet
10. december 2019

Husdyrbeskatningsloven

Erhvervsbeskatning Satser og beløbsgrænser i lov om den skattemæssige behandling af husdyrbesætninger

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Husdyrbeskatningsloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. (åbner i nyt vindue)

Satser mv.20192020
Skattestyrelsens satser i henhold til § 2, stk. 1
Link til:
Vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret  2019 og for 2020(åbner i nyt vindue)
Vejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 2018 og for 2019 (åbner i nyt vindue)
   
Skatterådets satser i henhold til § 2, stk. 3
Link til: Bekendtgørelse om normalhandelsværdier for heste og kreaturer mv. 2018 og 2019 (åbner i nyt vindue)
   
Maks. nedskrivning af den skattepligtige værdi af husdyrbesætninger
(§ 2, stk. 4)
15 pct. 15 pct.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18