Skatteministeriet
8. oktober 2019

Grundskyldslåneloven

Satser og beløbsgrænser i lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Grundskyldslåneloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. (åbner i nyt vindue)

Lov om lån til betaling af grundskyld m.v. ved kongelig resolution af 28. juni 2015 blevet ressortomlagt fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til Skatteministeriet.

Rentesatser mv.20192020
Den årlige rente på lån til betaling af ejendomsskatter
(§ 3, stk. 1)
Link til meddelelser om rentesatsen for 2019 og 2020.
0,88 pct. 0,69 pct.
Nedslag i renter, der er påløbet lånet efter 1. januar 2011
(§ 5, stk. 3)
25 pct. 25 pct.