Skatteministeriet
21. juni 2018

Gasafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af naturgas og bygas

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Gasafgiftsloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. (åbner i nyt vindue)

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.4.4. Naturgas og bygas (åbner i nyt vindue)

Fra 2016 indekseres energiafgifterne og udligningsafgiften med udviklingen i nettoprisindekset. Læs mere herom på siden: Indeksering af energiafgifter og udligningsafgift.

AfgiftssatserGrundbeløb i
2015-niveau
20192020
Naturgas og bygas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ øre/Nm3 215,8 222,5 224,6
Gas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ, der anvendes eller er bestemt til anvendelse som motorbrændstof øre/Nm3 295,4 304,6 307,5
Biogas mv. til varmefremstilling mv. med en nedre brændværdi på 39,6 MJ øre/Nm3 Indekseres ikke 9,8 9,8
Overskudsvarme (§ 8, stk.10 og 11, og §§ 10b, 10c og 10d)  
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme kr./GJ 54,5 56,2 56,7
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraft-varme-værk kr./GJ 45,4 46,8 47,3
Overskudsvarme (§ 10, stk. 9)  
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme kr./GJ 50,0 51,6 52,1
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraft-varme-værk kr./GJ 41,7 43,0 43,4
    
Grænser for tilbagebetaling vedr. elpatroner (§ 8, stk. 4, § 8a, stk. 1) kr./GJ 45,4 46,8 47,3

Momsregistrerede virksomheder kan som hovedregel få tilbagebetalt afgiften af de af virksomheden forbrugte afgiftspligtige varer bortset fra 4,5 kr. pr. GJ. Tilbagebetalingen kan som udgangspunkt ikke finde sted for afgiftspligtige varer, som forbruges til rumvarme mv. og motorbrændstof.

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.4.6. Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift (åbner i nyt vindue)

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18