Skatteministeriet
11. december 2019

Gældsinddrivelsesloven

Satser i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Gældsinddrivelsesloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. (åbner i nyt vindue)

Satser mv.20192020
Inddrivelsesloven angiver regler om opkrævning og inddrivelse af fordringer med tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger, der opkræves eller inddrives af det offentlige.    
InddrivelsesrentenFordringer, der overdrages til inddrivelse hos restanceinddrivelses­myndig­he­den, med undtagelse af bøder, forrentes med en årlig rente svarende til ren­ten i henhold til § 5, i lov om renter ved forsinket betaling mv. (Justits­ministeriet). Renten tilskrives fra den 1. i måneden efter modtagelsen hos restance­ind­drivelses­myndigheden.(§ 5).Den årlige rente udgør summen af:Referencesatsen (den officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år)+ et fast rentetillæg Nationalbankens udlånsrente+ 8,0 pct. Nationalbankens udlånsrente+ 8,0 pct.
Beløbsgrænser, der fastsættes i medfør af inddrivelsesloven, reguleres hvert år pr. 1. januar med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår.
Procentreguleringen pr. 1. januar udgør:
Link til inddrivelsesbekendtgørelsen satser for 
2019 og 2020 (Åbner i nyt vindue)
2,2 pct.
 
 
2,2 pct.
 
 

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18