Skatteministeriet
30. august 2019

Fusionsskatteloven

Erhvervsbeskatning Satser i lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Fusionsskatteloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. (åbner i nyt vindue)

Satser mv.20192020
Begrænsning i underskudsmodregning fra perioden fra fusions- til beslutningsdato ved koncerninterne fusioner
(§ 8, stk. 7)
- Mindstekrav til holdingselskabs kapitalandele i selskaber, der medregnes ved opgørelsen af, om der er tale om erhvervsmæssig aktivitet i forhold til underskudsbegrænsningsreglen
- Kapital- eller stemmeandel, der skal ejes af samme aktionærkreds for at undgå underskudsbegrænsning
(der skal ejes mere end den angivne sats)25 pct.

50 pct.25 pct.

50 pct.
Minimumskrav til ejerandel, når det modtagende selskab ved fusion annullerer aktier i det indskydende selskab uden beskatning
(§ 10, stk. 1)
10 pct. 10 pct.
Minimumskrav til ejerandel, når aktier i det modtagende selskab ved fusion bliver annulleret eller bliver til egne aktier i det modtagende selskab ved dette selskabs overtagelse af aktiver og passiver fra det indskydende selskab uden beskatning
(§ 10, stk. 2)
10 pct. 10 pct.
Grænse for omsætning med ikke-medlemmer der medfører oplysningspligt for bestyrelsen ved fusion af kooperative virksomheder
(der skal ejes mere end den angivne sats)
(§ 12, stk. 6)
25 pct. 25 pct.
Udlodning ved et udenlandsk modtagende selskabs annullering af aktier i et dansk indskydende selskab beskattes som udbytte, når (§ 15, stk. 4)
- udbyttebeskatningen ikke frafaldes eller nedsættes efter direktiv 90/435/EØF eller en DBO, og det modtagende selskab ejer mindst
- det modtagende selskab har bestemmende indflydelse, jf. LL § 2, og ejer mindre end
10 pct.

10 pct.
10 pct.

10 pct.
Minimumsandel af kapitalen i et selskab efter en skattefri spaltning uden tilladelse fra SKAT, som indebærer, at spaltningen kan blive skattepligtig, hvis en selskabsaktionær afstår aktier i et af de deltagende selskaber i en periode på 3 år efter spaltningen
(§ 15 a, stk. 1)
10 pct. 10 pct.
Maksimal ejerandel af kapitalen i det indskydende selskab ved tildeling af kontantvederlag ved skattefri spaltning uden tilladelse
(§ 15 a, stk. 2)
10 pct. 10 pct.

 

Henvendelser vedr. anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18