Skatteministeriet
4. oktober 2018

Fremskyndet tilbagebetalingsloven

Satser og beløbsgrænser i lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Fremskyndet tilbagebetalingsloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. (åbner i nyt vindue)

Beløbsgrænser 20182019
Mindste årlige afgiftsbeløb for virksomheder der kan omfattes af månedsvis fremskyndet tilbagebetaling
(§ 2, stk.2)
Reguleres ikke 30.000 kr. 30.000 kr.
Der kan ikke ske månedsvis tilbagebetaling af beløb under
(§ 2, stk. 3)
Reguleres ikke 5.000 kr. 5.000 kr.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18.