Skatteministeriet
14. september 2018

Forsvarerbistandsloven

Satser i forsvarerbistandsloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forsvarerbistandsloven

Lovbekendtgørelse om adgang til forsvarerbistand under en administrativ skatte- og afgiftssag

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Skattesatser mv.
Forsvarerbistandsloven indeholder ingen satser eller beløbsgrænser, men angiver alene regler om de tilfælde, hvor en skatteyder har ret til en beskikket forsvarer    

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18