Skatteministeriet
26. april 2019

Forbrugsafgiftsloven

Punktafgifter Afgiftssatser i lov om forskellige forbrugsafgifter

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Forbrugsafgiftsloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. (åbner i nyt vindue)

Se også Den juriske vejledning afsnit E.A.5. Forbrugsafgifter (åbner i nyt vindue)

Afgiftssatser20192020
Glødelamper mv.1) Kr. pr. stk.
Almindelige glødelamper2) 2,60 2,60
Små glødelamper3) 2,60 2,60
Autopærer 3,22 3,22
Damplamper, herunder lysstofrør 8,79 8,79
Sikringer til stærkstrømsanlæg (lavspændingsanlæg) Ophævet pr. 1. april 2019 Ophævet
Kaffe og te Kr. pr. kg. 
Rå kaffe 6,39 6,39
Brændt kaffe 7,67 7,67
Kaffeekstrakter 16,61 16,61
Kaffeerstatning mv. Ophævet pr. 1. april 2019 Ophævet
Cigaretpapir, skrå og snus Kr. pr. stk.
Cigaretpapir 0,05 0,05
  Kr. pr. kg.
Kardusskrå og snus4) 73,85 113,00
Anden røgfri tobak4) 268,44 410,76

1) Ensoklede lavenergipærer og sikringer til højspændingsanlæg er ikke omfattet af afgiftsloven og dermed afgiftsfri.
2) Glødelamper med en bredde på over 19 mm eller en længde på over 35 mm, dog bortset fra autopærer.
3) Glødelamper med en bredde på eller under 19 mm eller en længde på eller under 35 mm, dog bortset fra autopærer.
4) Afgiftssatsen i 2020 gælder fra og med 1. april 2020. Til og med 31. marts 2020 er afgiftssatsen den samme som i 2019. 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18