Skatteministeriet
7. september 2018

Etablerings- og iværksætterkontoloven

Satser og beløbsgrænser i etablerings- og iværksætterkontoloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Etablerings- og iværksætterkontoloven

Lovbekendtgørelse nr. 1175 af 30. oktober 2014 om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto.

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Beløbsgrænser20182019
Minimumsindskud
(§ 3, stk. 1)
Reguleres ikke 5.000 kr. 5.000 kr.
Andel af lønindtægten, der altid kan indskydes
(§ 3, stk. 1)
Reguleres ikke 250.000 kr. 250.000 kr.
Mindste anskaffelsessum for formuegoder ved etablering
(§ 5, stk. 2 og stk. 4)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 80.000 kr.
87.600 kr. 89.500 kr.

 

Satser mv.20182019
Andel af lønindtægten der kan indskydes
(§ 3, stk. 1)
60 pct. 60 pct.
Ejerandele for anvendelse af etableringskontomidler til erhvervelse af aktier eller anparter
- min. aktier eller anparter i selskabet
- stemmeværdi i selskabet skal udgøre mere end
- maks. andel i selskabet vedr. besiddelse af kontanter mv.
(§ 7, stk. 2)
25 pct.
50 pct.
50 pct.
 
25 pct.
50 pct.
50 pct.
 
Beløb hævet til anskaffelse af et aktiv anses at dække en forlods afskrivning på aktivet på:
- midler indskudt på etableringskonto i 2010 eller senere
- midler indskudt på etableringskonto i 2002-2009
- midler indskudt på etableringskonto i 1999-2001
- midler indskudt på etableringskonto i 1998 eller før
- midler indskudt på iværksætterkonto
(§ 7, stk. 5)
50 pct.
58 pct.
68 pct.
100 pct.
100 pct.
 
50 pct.
58 pct.
68 pct.
100 pct.
100 pct.
 
Beløb hævet til dækning af visse driftsudgifter mv. anses at dække en andel på:
- midler indskudt på etableringskonto i 2002 eller senere
- midler indskudt på etableringskonto i 1999-2001
- midler indskudt på etableringskonto i 1998 eller før
- midler indskudt på iværksætterkonto
(§ 7, stk. 9)
55 pct.
65 pct.
100 pct.
100 pct.
 
55 pct.
65 pct.
100 pct.
100 pct.
 
Beløb hævet til til erhvervelse af aktier eller anparter medregnes over en 10 årig periode med følgende lige store andele:
- midler indskudt på etableringskonto i 2002 eller senere
- midler indskudt på etableringskonto i 1999-2001
- midler indskudt på etableringskonto i 1998 eller før
- midler indskudt på iværksætterkonto
(§ 7, stk. 10)
5 pct./år
5,5 pct./år
8 pct./år
10 pct./år
 
5 pct./år
5,5 pct./år
8 pct./år
10 pct./år
 
Tillæg ved efterbeskatning af ikke-benyttede indskud. Årligt tillæg for hvert år fra udløbet af det indkomstår, hvor indskuddet er fradraget, til efterbeskatningsåret.
Til og med indkomståret 2001 udgør tillægget 5 pct.
(§§ 9, stk. 1, 11, stk. 1, og 11 A, stk. 1)
3 pct.
 
 
3 pct.
 
 
Afgift af iværksætterindskud, der ikke anvendes inden tidsfristen
- midler indskudt i 2010 eller senere
- midler indskudt i 2009 eller tidligere
(§§ 9, 10 og 11)
52,5 pct.
60 pct.
 
52,5 pct.
60 pct.
 

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18