Skatteministeriet
10. maj 2019

Emballageafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Emballageafgiftsloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. (åbner i nyt vindue)

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.7.1. Emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (åbner i nyt vindue)

Emballager omfattet af den volumenbaserede emballageafgift
Emballager indeholdende følgende drikkevarer
- Spiritus, vin eller frugtvin
- Øl eller mineralvand, limonade eller andre varer, som indeholder kulsyre (benævnt sodavand mv.) samt alkoholsodavand, cider mv.
Afgiftssatser for emballager indeholdende spiritus, vin eller frugtvin20192020
  Karton eller
laminat
Andre materialer, f.eks. glas, plast eller metal Karton eller
laminat
Andre materialer, f.eks. glas, plast eller metal
Rumindhold: kr. pr. stk. kr. pr. stk. kr. pr. stk. kr. pr. stk.
under 10 cl. 0,08 0,13 0,08 0,13
ikke under 10 cl. og ikke over 40 cl. 0,15 0,25 0,15 0,25
over 40 cl., men ikke over 60 cl. 0,25 0,40 0,25 0,40
over 60 cl., men ikke over 110 cl. 0,50 0,80 0,50 0,80
over 110 cl., men ikke over 160 cl. 0,75 1,20 0,75 1,20
over 160 cl. 1,00 1,60 1,00 1,60
Afgiftssatser for emballager indeholdende øl, sodavand m.v., alkoholsodavand eller cider m.v. samt fra 1. september 2008 tillige kildevand, limonade, iste m.v.120192020
  Alle materialer, både karton og glas, plast eller metal Alle materialer, både karton og glas, plast eller metal
Rumindhold: kr. pr. stk. kr. pr. stk.
under 10 cl. 0,05 0,05
ikke under 10 cl. og ikke over 40 cl. 0,10 0,10
over 40 cl., men ikke over 60 cl. 0,16 0,16
over 60 cl., men ikke over 110 cl. 0,32 0,32
over 110 cl., men ikke over 160 cl. 0,48 0,48
over 160 cl. 0,64 0,64

1) Pr. 1. juli 2019 fritages emballager af pantbelagte drikkevarer for afgift.

Afgiftssatser for bæreposer og engangsservice20192020
Emballagetype: kr. pr. kg kr. pr. kg
Poser af papir mv. 10,00 30,00
Poser af plast mv. 22,00 66,00
Engangsservice 19,20 57,60

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18