Skatteministeriet
21. juni 2018

Elafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af elektricitet

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Elafgiftsloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. (åbner i nyt vindue)

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.4.3. Elektricitet (åbner i nyt vindue)

Fra 2016 indekseres energiafgifterne og udligningsafgiften med udviklingen i nettoprisindekset. Læs mere herom på siden: Indeksering af energiafgifter og udligningsafgift.

AfgiftssatserGrundbeløb i
2015-niveau
20192020
Forbrug af elektricitet, der overstiger 4.000 kWh årligt i helårsboliger og sommerhuse, der opvarmes ved elektricitet (§ 6) øre/kWh 25,31) 25,9 21,02)
Anden elektricitet (§ 6) øre/kWh 85,91) 88,4 89,2
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af overskudsvarme (§ 11, stk.9) kr./GJ 50,0 51,6 52,1
Grænser for tilbagebetaling vedr. elpatroner (§ 11 f, stk. 1) kr./GJ 58,9 60,7 61,3
øre/kWh 21,2 21,9 22,1

1) 4,6 øre/kWh heraf indekseres ikke.

2) Fra og med 1. januar 2020 udgør satsen 20,4 øre (2015-niveau).

Momsregistrerede virksomheder kan som hovedregel få tilbagebetalt afgiften af den af virksomheden forbrugte afgiftspligtige elektricitet bortset fra 0,4 øre pr. kWh. Tilbagebetalingen kan som udgangspunkt ikke finde sted for elektricitet, som forbruges til rumvarme mv. Advokater, arkitekter, bureauer, revisorer mv. har ikke adgang til tilbagebetaling af elafgift.

Momsregistrerede virksomheder (inkl. advokater, arkitekter, bureauer, revisorer mv.) kan få delvis tilbagebetaling for den del af forbruget af afgiftspligtig elektricitet, som forbruges til rumvarme mv. Afgiften efter tilbagebetaling svarer til satsen for elvarme.

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.4.6. Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift (åbner i nyt vindue)

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18