Skatteministeriet
30. august 2019

Ejendomsvurderingsloven

Satser og beløbsgrænser i ejendomsvurderingsloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Ejendomsvurderingsloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. (åbner i nyt vindue)

Beløbsgrænser mv.20192020
Bundgrænse for ejendomsværdi af bygninger på fremmed grund, der vurderes (§ 9, stk. 1, nr. 7) Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 100.000 kr.
111.800 kr. 114.300 kr.
Vurderingsgebyr ved særskilt ansættelse (§ 11, stk. 3, §14, stk. 4, § 27, stk.2, § 84, stk.3) Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
2.750 kr.
3.100 kr. 3.200 kr.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18