Skatteministeriet
30. august 2019

Ejendomsværdiskatteloven

Satser og beløbsgrænser i ejendomsværdiskatteloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Ejendomsværdiskatteloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. (åbner i nyt vindue)

Beløbsgrænser20192020
Progressionsgrænse for beregning af ejendomsværdiskat.
(§ 5, stk. 1)
Reguleres ikke fra og med 2002 3.040.000 kr. 3.040.000 kr.
Maks. nedslag i ejendomsværdiskatten for ejerboliger erhvervet den 1. juli 1998 eller før. 4 promille af ejendomsværdien, dog maks.
(§ 7, stk. 2)
Reguleres ikke 1.200 kr. 1.200 kr.
Maks. nedslag i ejendomsværdiskatten for pensionister fyldt 65 år inden udgangen af indkomståret. 4 promille af ejendomsværdien, dog
- maks. for helårsboliger
- maks. for fritidsboliger
(§ 8, stk. 1)

Reguleres ikke6.000 kr.
2.000 kr.6.000 kr.
2.000 kr.
Begrænsningsregler for stigning i ejendomsværdiskat (§ 9, stk. 2)
- pensionister og efterlønsmodtagere 500 kr., dog altid 20 pct. minus 900 kr.

Reguleres ikke
500 kr.
900 kr.
500 kr.
900 kr.
Begrænsningsregler for stigning i ejendomsværdiskat (§ 9 a, stk. 2)
- ikke pensionister mv. 2.400 kr., dog altid 20 pct.

Reguleres ikke
2.400 kr. 2.400 kr.
Indkomstgrænser for reduktion af pensionistnedslaget (§ 10, stk. 1)
- Enlige pensionister

- Pensionistægtepar
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
174.600 kr.

268.600 kr.


195.300 kr.

300.300 kr.


199.600 kr.

307.100 kr.
Bundgrænse for medregning af udbytteindkomst til aftrapningsindkomsten
(§ 10, stk. 1)
- Enlige pensionister
- Pensionistægtepar
Reguleres ikke


5.000 kr.
10.000 kr.5.000 kr.
10.000 kr.

 

Skattesatser mv.20192020
Ejendomsværdiskattesats
- af ejendomsværdi under progressionsgrænsen
- af ejendomsværdi over progressionsgrænsen
(§ 5, stk. 1)

10 promille
30 promille

10 promille
30 promille
Nedslag i ejendomsværdiskatten for ejerboliger erhvervet den 1. juli 1998 eller før. Beregnet af hele ejendomsværdien.
(§ 6, stk. 1)
2 promille 2 promille
Nedslag i ejendomsværdiskatten for ejerboliger erhvervet den 1. juli 1998 eller før. Beregnet af hele ejendomsværdien dog maks. 1.200 kr.
(§ 7, stk. 1)
4 promille 4 promille
Nedslag i ejendomsværdiskatten for pensionister fyldt 65 inden udgangen af indkomståret. Beregnet af hele ejendomsværdien dog maks. 6.000 kr. for helårsboliger og 2.000 kr. for fritidsboliger
(§ 8, stk. 1)
4 promille 4 promille
Begrænsningsregler for stigning i ejendomsværdiskat (§ 9, stk. 2)
- pensionister og efterlønsmodtagere 500 kr., dog altid 20 pct. minus 900 kr.
20 pct. 20 pct.
Begrænsningsregler for stigning i ejendomsværdiskat (§ 9 a, stk. 2)
- ikke pensionister mv. 2.400 kr., dog altid 20 pct.
20 pct. 20 pct.
Reduktion af pensionistnedslaget efter § 8 med procentsatsen ganget med indkomsten ud over visse indkomstgrænser
(§10, stk. 1, jf. § 17, stk. 4)
5 pct. 5 pct.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18