Skatteministeriet
14. september 2018

Eftergivelsesloven

Satser og beløbsgrænser i eftergivelsesloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Eftergivelsesloven

Lovbekendtgørelse om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Satser mv.
Loven indeholder reglerne for restanceinddrivelsesmyndighedens muligheder for eftergivelse af gæld til det offentlige.
Loven indeholder ingen satser og beløbsgrænser.
   

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18