Skatteministeriet
30. august 2019

Dødsboskatteloven

Satser og beløbsgrænser i lov om beskatning ved dødsfald

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Dødsboskatteloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. (åbner i nyt vindue)

Beløbsgrænser20192020
Beløbsgrænse for dødsboers skattefrihed vedr. boets aktiver og boets nettoformue.
(§ 6, stk. 1)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 2.595.100 kr.
2.901.400 kr. 2.966.200 kr.
Beløbsgrænse for medregning af virksomheds- og konjunkturudligningsopsparing
(§§ 10, 11, 24, 25 og 74)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 152.200 kr.
170.200 kr. 174.000 kr.
Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. md.
(§ 14, stk. 2 og § 30, stk. 3)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 1.900 kr.
2.200 kr. 2.200 kr.
Beløbsgrænse for opkrævning af restskat
(§ 15, stk 4)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 32.700 kr.
36.600 kr. 37.400 kr.
Beløbsgrænse for udbetaling af overskydende skat
(§ 15, stk. 5)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 2.800 kr.
3.200 kr. 3.300 kr.
Bofradrag, fradrag i skat pr. md.
(§ 30, stk. 2)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 5.200 kr.
5.900 kr. 6.000 kr.
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo
(§ 72)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 62.300 kr.
69.700 kr 71.300 kr

 

Skattesatser mv.20192020
Medregning af beløb inkl. tillæg indskudt på etableringskonto eller på iværksætterkonto:
- midler indskudt på etableringskonto i 2002 eller senere
- midler indskudt på etableringskonto i 2001 eller tidligere
- midler indskudt på iværksætterkonto i 2010 eller senere
- midler indskudt på iværksætterkonto i 2009 eller tidligere
(§ 9, stk. 1, nr. 3 og 22, stk. 1, nr. 3)


67 pct.
78 pct.
105 pct.
120 pct.
 


67 pct.
78 pct.
105 pct.
120 pct.
 
Mellemperiodeskat
(§ 14, stk. 1)
50 pct. 50 pct.
Beskatning af afdødes aktieindkomst i mellemperioden og boperioden
(§§ 16 og 32)
- skattesats under progressionsgrænsen
- skattesats over progressionsgrænsen


27 pct.
42 pct.


27 pct.
42 pct.
Beskatning af afdødes CFC-indkomst i mellemperioden og boperioden (§§ 17 og 33) 22,0 pct. 22,0 pct.
Dødsboskat
(§ 30, stk. 1)
50 pct. 50 pct.
Skatteværdi til udbetaling af underskud i boets skattepligtige indkomst ved:
- skifte i forbindelse med dødsfaldet (§ 31)
- skifte af uskiftet bo (§ 75)

30 pct.
30 pct.

30 pct.
30 pct.
Kommunal andel af dødsboskat efter § 30 og mellemperiodeskat efter § 14 (§ 92, stk. 1) 33,33 pct. 33,33 pct.
Kommunal andel af forskudsskatten for mellemperioden, som bliver endelig efter § 12 (§ 92, stk. 2) 33,33 pct. 33,33 pct.
Kommunal andel af udgifterne ved udbetaling af negativ skat efter § 31 (§ 92, stk. 3) 33,33 pct. 33,33 pct.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18