Skatteministeriet
21. juni 2018

CO2-afgiftsloven

Afgiftssatser i CO2-afgiftsloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
CO2-afgiftsloven

Lovbekendtgørelse nr. 321 af 4. april 2011 om kuldioxidafgift af visse energiprodukter

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.4.5. Kuldioxid (åbner i nyt vindue)

Fra 2016 indekseres energiafgifterne og udligningsafgiften med udviklingen i nettoprisindekset. Læs mere herom på siden: Indeksering af energiafgifter og udligningsafgift.

AfgiftssatserGrundbeløb i
2015-niveau
20182019
Der svares kuldioxidafgift af varer, der er afgiftspligtige efter lov om energiafgift af mineralolieprodukter, lov om kulafgift, lov om elafgift og lov om gasafgift  
Gas- og dieselolie
- afgiftssatsen ved 15o C udgør
øre/l 45,1 46,0 46,5
øre/l 44,8 45,7 46,2
Gas- og dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer
- afgiftssatsen ved 15o C udgør
øre/l 42,0 42,8 43,3
øre/l 41,8 42,6 43,1
Fuelolie øre/kg 53,9 54,9 55,6
Fyringstjære øre/kg 48,5 49,4 50,0
Petroleum
- afgiftssatsen ved 15o C udgør
øre/l 45,1 46,0 46,5
øre/l 44,8 45,7 46,2
Stenkul (inkl. stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus kr./ton 452,1 460,7 466,1
kr./GJ 16,1 16,4 16,6
Jordoliekoks kr./ton 516,0 525,8 532,0
kr./GJ 15,6 15,9 16,1
Brunkulsbriketter og brunkul kr./ton 306,8 312,6 316,3
kr./GJ 16,1 16,4 16,6
Autogas (LPG) øre/l 27,4 27,9 28,2
Anden flaskegas (LPG) øre/kg 50,8 51,8 52,4
Raffinaderigas øre/kg 50,4 51,4 52,0
Naturgas og bygas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ/Nm3 (CO2-afgift). øre/Nm3 38,4 39,1 39,6
Naturgas, der anvendes eller er bestemt til anvendelse som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg i tillæg til CO2-afgift på naturgas (metanafgift) øre/Nm3 6,6 6,7 6,8
Benzin
- afgiftssatsen ved 15o C udgør
øre/l 40,8 41,6 42,1
øre/l 40,4 41,2 41,7
Benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer
- afgiftssatsen ved 15o C udgør
øre/l 38,8 39,5 40,0
øre/l 38,5 39,2 39,7
Ikke bionedbrydeligt affald anvendt som brændsel, afgift pr. ton udledt CO2 kr./ton 170,0 173,2 175,3
Smøreolie o.lign. øre/l 45,1 46,0 46,5
Biogas, der anvendes som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW (metanafgift) kr./GJ 1,2 1,2 1,2
Varer under position 2713, 2714 og 2715 i EU's kombinerede nomenklatur  
Med et vandindhold på mindst 27 pct. kr./ton 388,8 396,2 400,9
kr./GJ 13,6 13,9 14,0
Med et vandindhold på mindre end 27 pct. kr./ton 511,2 520,9 527,0
kr./GJ 13,6 13,9 14,0
    
Metanol under position 2905 11 00 i EU´s kombinerede nomenklatur af syntetisk oprindelse kr./GJ 11,9 12,1 12,3
øre/l 18,5 18,9 19,1
Grænser for tilbagebetaling vedr. elpatroner
(§ 7, stk. 6 og § 7b, stk. 1)
kr./GJ 13,5 13,8 13,9
øre/kWh 4,8 4,9 4,9

Som udgangspunkt ydes der ikke godtgørelse af CO2-afgiften. Kvoteomfattede virksomheder kan i udgangspunktet opnå fuld godtgørelse af CO2-afgift dog med visse undtagelser.

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.4.6. Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift (åbner i nyt vindue)

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18