Skatteministeriet
10. september 2018

Brændstofforbrugsafgiftsloven

Afgiftssatser i brændstofforbrugsafgiftsloven (grøn ejerafgift)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Brændstofforbrugsafgiftsloven

Lovbekendtgørelse nr. 1031 af 23. august 2017 om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Afgift af personbiler, der er registreret første gang den 1. juli 1997 eller senere, og som er indrettet til befordring af højst 9 personer føreren medregnet.

Fra 1. januar 2010 omfatter afgiften endvidere varebiler, der er registreret første gang som nye den 18. marts 2009 eller senere.

Af personbiler, der er indregistreret første gang før 1. juli 1997 og af varebiler, der er registreret før den 18. marts 2009, betales der vægtafgift, jf. Afgiftssatser i vægtafgiftsloven.

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.8.3 Brændstofforbrugsafgift (åbner i nyt vindue)

For varebiler omfattet af ejerafgiftsloven, der anvendes privat, betales tillæg til de i tabel A og B angivne satser. For varebiler registreret første gang den 25. april 2007 eller senere udgør tillægget 6.250 kr. pr. år i 2018 for varebiler indtil 3.000 kg og 18.560 kr. pr. halvår for varebiler fra 3.001 kg til 3.500 kg. For varebiler, der anvendes delvist erhvervsmæssigt, er satsen det halve af ovennævnte, jf. vægtafgiftslovens § 4, stk. 1, tabelafsnit II A.

Fra den 1. april 2010 opkræves endvidere et tillæg på 1.000 kr. årligt for alle dieseldrevne personbiler uden godkendt partikelfilter. Det samme gælder for dieseldrevne varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg., der er registreret første gang den 18. marts 2009 eller senere.

Med udmøntning af aftalen om Omlægning af bilafgifterne af 21. september 2017, (L 4, 2017/2018) forhøjes brændstofforbrugsafgiften (grøn ejerafgift) fra og med 2. halvår 2018 for nye personbiler, der er indregistreret første gang den 3. oktober 2017 eller senere, og der indføres nye trin for mere energieffektive personbiler, jf. tabel A2 og B2.


Beregn selv vægtafgift / grøn ejerafgift med Motorstyrelsens afgiftsberegner (åbner i nyt vindue)

 

Fra 2016 indekseres energiafgifterne og udligningsafgiften med udviklingen i nettoprisindekset. Læs mere herom på siden: Indeksering af energiafgifter og udligningsafgift.

Afgiftssatser20182019
A1. Benzindrevne personbiler registreret i Danmark første gang før den 3. oktober 2017 samt benzindrevne varebiler Afgift pr. halvår, kr. pr. bil Afgift pr. halvår, kr. pr. bil
Kilometer pr. liter mindst 20,0 330 330
Under 20,0 men ikke under 18,2 640 640
Under 18,2 men ikke under 16,7 940 940
Under 16,7 men ikke under 15,4 1.260 1.260
Under 15,4 men ikke under 14,3 1.570 1.570
Under 14,3 men ikke under 13,3 1.870 1.870
Under 13,3 men ikke under 12,5 2.180 2.180
Under 12,5 men ikke under 11,8 2.480 2.480
Under 11,8 men ikke under 11,1 2.790 2.790
Under 11,1 men ikke under 10,5 3.100 3.100
Under 10,5 men ikke under 10,0 3.410 3.410
Under 10,0 men ikke under 9,1 4.010 4.010
Under 9,1 men ikke under 8,3 4.650 4.650
Under 8,3 men ikke under 7,7 5.260 5.260
Under 7,7 men ikke under 7,1 5.870 5.870
Under 7,1 men ikke under 6,7 6.480 6.480
Under 6,7 men ikke under 6,3 7.110 7.110
Under 6,3 men ikke under 5,9 7.720 7.720
Under 5,9 men ikke under 5,6 8.330 8.330
Under 5,6 men ikke under 5,3 8.970 8.970
Under 5,3 men ikke under 5,0 9.580 9.580
Under 5,0 men ikke under 4,8 10.190 10.190
Under 4,8 men ikke under 4,5 10.800 10.800
Under 4,5     11.430 11.430

 

Afgiftssatser01.01.-30.06-201801.07.-31.12-20182019
A2. Benzindrevne personbiler registreret i Danmark første gang den 3. oktober 2017 eller senere Afgift pr. halvår, kr. pr. bil Afgift pr. halvår, kr. pr. bil
Kilometer pr. liter mindst 50,0 330 330 330
Under 50,0 men ikke under 44,4 330 370 370
Under 44,4 men ikke under 40,0 330 390 390
Under 40,0 men ikke under 36,4 330 410 410
Under 36,4 men ikke under 33,3 330 430 430
Under 33,3 men ikke under 28,6 330 460 460
Under 28,6 men ikke under 25,0 330 500 500
Under 25,0 men ikke under 22,2 330 540 540
Under 22,2 men ikke under 20,0 330 580 580
Under 20,0 men ikke under 18,2 640 890 890
Under 18,2 men ikke under 16,7 940 1.190 1.190
Under 16,7 men ikke under 15,4 1.260 1.510 1.510
Under 15,4 men ikke under 14,3 1.570 1.820 1.820
Under 14,3 men ikke under 13,3 1.870 2.120 2.120
Under 13,3 men ikke under 12,5 2.180 2.430 2.430
Under 12,5 men ikke under 11,8 2.480 2.730 2.730
Under 11,8 men ikke under 11,1 2.790 3.040 3.040
Under 11,1 men ikke under 10,5 3.100 3.350 3.350
Under 10,5 men ikke under 10,0 3.410 3.660 3.660
Under 10,0 men ikke under 9,1 4.010 4.260 4.260
Under 9,1 men ikke under 8,3 4.650 4.900 4.900
Under 8,3 men ikke under 7,7 5.260 5.510 5.510
Under 7,7 men ikke under 7,1 5.870 6.120 6.120
Under 7,1 men ikke under 6,7 6.480 6.730 6.730
Under 6,7 men ikke under 6,3 7.110 7.360 7.360
Under 6,3 men ikke under 5,9 7.720 7.970 7.970
Under 5,9 men ikke under 5,6 8.330 8.580 8.580
Under 5,6 men ikke under 5,3 8.970 9.220 9.220
Under 5,3 men ikke under 5,0 9.580 9.830 9.830
Under 5,0 men ikke under 4,8 10.190 10.440 10.440
Under 4,8 men ikke under 4,5 10.800 11.050 11.050
Under 4,5     11.430 11.680 11.680

Anm.: Det er kun udligningsafgiften, der betales af dieselbiler, der indekseres. Dog gælder det, at for 2018 forhøjes forbrugsafgiften med 5,5 pct., og rundes op til nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med 10. Endvidere forhøjes forbrugsafgiften fra og med 2. halvår 2018 for nye personbiler, der er indregistreret første gang den 3. oktober 2017 eller senere, og der indføres nye trin for mere energieffektive personbiler.

Afgiftssatser 20182019
B1. Dieseldrevne personbiler registreret i Danmark første gang før den 3. oktober 2017* samt dieseldrevne varebiler Grund­beløb for udlig­nings­afgift i 2015-niveau,
kr. pr. halvår
For­brugs­afgift,
kr. pr. halvår pr. bil
Udlig­nings­afgift,
kr. pr. halvår pr. bil
Afgift i alt
kr. pr. halvår,
pr. bil
For­brugs­afgift,
kr. pr. halvår pr. bil
Udlig­nings­afgift,
kr. pr. halvår pr. bil
Afgift i alt
kr. pr. halvår,
pr. bil
Kilometer pr. liter mindst 32,1 120 - 130 130 - 130 130
Under 32,1 men ikke under 28,1 580 - 600 600 - 600 600
Under 28,1 men ikke under 25,0 1.040 - 1.060 1.060 - 1.080 1.080
Under 25,0 men ikke under 22,5 1.130 330 1.160 1.490 330 1.170 1.500
Under 22,5 men ikke under 20,5 1.240 640 1.270 1.910 640 1.280 1.920
Under 20,5 men ikke under 18,8 1.340 940 1.370 2.310 940 1.390 2.330
Under 18,8 men ikke under 17,3 1.450 1.260 1.480 2.740 1.260 1.500 2.760
Under 17,3 men ikke under 16,1 1.550 1.570 1.580 3.150 1.570 1.600 3.170
Under 16,1 men ikke under 15,0 1.670 1.870 1.710 3.580 1.870 1.730 3.600
Under 15,0 men ikke under 14,1 1.790 2.180 1.830 4.010 2.180 1.850 4.030
Under 14,1 men ikke under 13,2 1.910 2.480 1.950 4.430 2.480 1.970 4.450
Under 13,2 men ikke under 12,5 2.030 2.790 2.070 4.860 2.790 2.100 4.890
Under 12,5 men ikke under 11,9 2.130 3.100 2.180 5.280 3.100 2.200 5.300
Under 11,9 men ikke under 11,3 2.230 3.410 2.280 5.690 3.410 2.300 5.710
Under 11,3 men ikke under 10,2 2.470 4.010 2.520 6.530 4.010 2.550 6.560
Under 10,2 men ikke under 9,4 2.680 4.650 2.740 7.390 4.650 2.770 7.420
Under 9,4 men ikke under 8,7 2.890 5.260 2.950 8.210 5.260 2.980 8.240
Under 8,7 men ikke under 8,1 3.140 5.870 3.200 9.070 5.870 3.240 9.110
Under 8,1 men ikke under 7,5 3.320 6.480 3.390 9.870 6.480 3.430  9.910
Under 7,5 men ikke under 7,0 3.530 7.110 3.600 10.710 7.110 3.640 10.750
Under 7,0 men ikke under 6,6 3.790 7.720 3.870 11.590 7.720 3.910 11.630
Under 6,6 men ikke under 6,2 3.990 8.330 4.070 12.400 8.330 4.120 12.450
Under 6,2 men ikke under 5,9 4.200 8.970 4.280 13.250 8.970 4.340 13.310
Under 5,9 men ikke under 5,6 4.450 9.580 4.540 14.120 9.580 4.590 14.170
Under 5,6 men ikke under 5,4 4.670 10.190 4.760 14.950 10.190 4.820 15.010
Under 5,4 men ikke under 5,1 4.960 10.800 5.060 15.860 10.800 5.120 15.920
Under 5,1     5.190 11.430 5.290 16.720 11.430 5.360 16.790

 

Afgiftssatser 01.01-30.06-201801.07-31.12-20182019
B2. Dieseldrevne personbiler registreret i Danmark første gang den 3. oktober 2017 eller senere*) Grund­beløb for udlig­nings­afgift i 2015-niveau,
kr. pr. halvår
For­brugs­afgift,
kr. pr. halvår pr. bil
Udlig­nings­afgift,
kr. pr. halvår pr. bil
Afgift i alt
kr. pr. halvår,
pr. bil
For­brugs­afgift,
kr. pr. halvår pr. bil
Udlig­nings­afgift,
kr. pr. halvår pr. bil
Afgift i alt
kr. pr. halvår,
pr. bil
For­brugs­afgift,
kr. pr. halvår pr. bil
Udlig­nings­afgift,
kr. pr. halvår pr. bil
Afgift i alt
kr. pr. halvår,
pr. bil
Kilometer pr. liter mindst 56,3 120 - 130 130 330 130 460 330 130 460
Under 56,3 men ikke under 50,0 120 - 130 130 370 130 500 370 130 500
Under 50,0 men ikke under 45,0 120 - 130 130 390 130 520 390 130 520
Under 45,0 men ikke under 41,0 120 - 130 130 410 130 540 410 130 540
Under 41,0 men ikke under 37,6 120 - 130 130 430 130 560 430 130 560
Under 37,6 men ikke under 32,1 120 - 130 130 460 130 590 460 130 590
Under 32,1 men ikke under 28,1 580 - 600 600 500 600 1.100 500 600 1.100
Under 28,1 men ikke under 25,0 1.040 - 1.060 1.060 540 1.060 1.600 540 1.080 1.620
Under 25,0 men ikke under 22,5 1.130 330 1.160 1.490 580 1.160 1.740 580 1.170 1.750
Under 22,5 men ikke under 20,5 1.240 640 1.270 1.910 890 1.270 2.160 890 1.280 2.170
Under 20,5 men ikke under 18,8 1.340 940 1.370 2.310 1.190 1.370 2.560 1.190 1.390 2.580
Under 18,8 men ikke under 17,3 1.450 1.260 1.480 2.740 1.510 1.480 2.990 1.510 1.500 3.010
Under 17,3 men ikke under 16,1 1.550 1.570 1.580 3.150 1.820 1.580 3.400 1.820 1.600 3.420
Under 16,1 men ikke under 15,0 1.670 1.870 1.710 3.580 2.120 1.710 3.830 2.120 1.730 3.850
Under 15,0 men ikke under 14,1 1.790 2.180 1.830 4.010 2.430 1.830 4.260 2.430 1.850 4.280
Under 14,1 men ikke under 13,2 1.910 2.480 1.950 4.430 2.730 1.950 4.680 2.730 1.970 4.700
Under 13,2 men ikke under 12,5 2.030 2.790 2.070 4.860 3.040 2.070 5.110 3.040 2.100 5.140
Under 12,5 men ikke under 11,9 2.130 3.100 2.180 5.280 3.350 2.180 5.530 3.350 2.200 5.550
Under 11,9 men ikke under 11,3 2.230 3.410 2.280 5.690 3.660 2.280 5.940 3.660 2.300 5.960
Under 11,3 men ikke under 10,2 2.470 4.010 2.520 6.530 4.260 2.520 6.780 4.260 2.550 6.810
Under 10,2 men ikke under 9,4 2.680 4.650 2.740 7.390 4.900 2.740 7.640 4.900 2.770 7.670
Under 9,4 men ikke under 8,7 2.890 5.260 2.950 8.210 5.510 2.950 8.460 5.510 2.980 8.490
Under 8,7 men ikke under 8,1 3.140 5.870 3.200 9.070 6.120 3.200 9.320 6.120 3.240 9.360
Under 8,1 men ikke under 7,5 3.320 6.480 3.390 9.870 6.730 3.390 10.120 6.730 3.430 10.160
Under 7,5 men ikke under 7,0 3.530 7.110 3.600 10.710 7.360 3.600 10.960 7.360 3.640 11.000
Under 7,0 men ikke under 6,6 3.790 7.720 3.870 11.590 7.970 3.870 11.840 7.970 3.910 11.880
Under 6,6 men ikke under 6,2 3.990 8.330 4.070 12.400 8.580 4.070 12.650 8.580 4.120 12.700
Under 6,2 men ikke under 5,9 4.200 8.970 4.280 13.250 9.220 4.280 13.500 9.220 4.340 13.560
Under 5,9 men ikke under 5,6 4.450 9.580 4.540 14.120 9.830 4.540 14.370 9.830 4.590 14.420
Under 5,6 men ikke under 5,4 4.670 10.190 4.760 14.950 10.440 4.760 15.200 10.440 4.820 15.260
Under 5,4 men ikke under 5,1 4.960 10.800 5.060 15.860 11.050 5.060 16.110 11.050 5.120 16.170
Under 5,1     5.190 11.430 5.290 16.720 11.680 5.290 16.970 11.680 5.360 17.040

Anm.: Det er kun udligningsafgiften, der betales af dieselbiler, der indekseres. Dog gælder det, at for 2018 forhøjes forbrugsafgiften med 5,5 pct., og rundes op til nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med 10. Endvidere forhøjes forbrugsafgiften fra og med 2. halvår 2018 for nye personbiler, der er indregistreret første gang den 3. oktober 2017 eller senere, og der indføres nye trin for mere energieffektive personbiler.

*) Fra den 1. april 2010 opkræves endvidere et tillæg på 1.000 kr. årligt for alle dieseldrevne personbiler uden godkendt partikelfilter. Det samme gælder for dieseldrevne varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg., der er registreret første gang den 18. marts 2009 eller senere.

Se også Hvor langt på literen om energiforbrug udarbejdet af Trafikstyrelsen (åbner i nyt vindue)

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Motorstyrelsen, tlf.: 72 22 15 15