Skatteministeriet
30. august 2019

Børne- og ungeydelsesloven

Satser og beløbsgrænser i lov om en børne- og ungeydelse

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Børne- og ungeydelsesloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. (åbner i nyt vindue)

For en historisk oversigt over udviklingen i satserne siden indførelsen i 1987 henvises til særskilt side om børne- og ungeydelse - en historisk oversigt.

YdelsesbeløbGrundbeløb20192020
  Grundbeløbene er i 2011 niveau og reguleres efter udviklingen i forbruger­pris­indekset* Helårsbeløb Beløb pr. kvartal Helårsbeløb Beløb pr. kvartal
Børnefamilieydelse pr. år til 0 - 2 årige (§ 1)
Ydelsen udbetales kvartalsvis
Grundbeløb 16.992 kr. 18.228 kr. 4.557 kr. 18.384 kr. 4.596 kr.
Børnefamilieydelse pr. år til 3 - 6 årige (§ 1)
Ydelsen udbetales kvartalsvis
Grundbeløb 13.452 kr. 14.436 kr. 3.609 kr. 14.556 kr. 3639 kr.
Børnefamilieydelse pr. år til 7 - 14 årige (§ 1)
Ydelsen udbetales kvartalsvis
Grundbeløb 10.584 kr. 11.352 kr. 2.838 kr. 11.448 kr. 2.862 kr.
    Helårsbeløb Beløb pr. måned  Helårsbeløb Beløb pr. måned 
Ungeydelse pr. år til 15 - 17 årige (§ 1)
Ydelsen udbetales månedsvis
Grundbeløb 10.584 kr. 11.352 kr. 946 kr. 11.448kr. 954 kr.

 

Beløbsgrænser20192020
Beløbsgrænse for aftrapning af børne- og undgeydelse (§ 1 a)
Aftrapningen sker med 2 pct. af den del af indkomsten, der overstiger beløbsgrænsen.
Aftrapningsindkomsten svarer til beskatningsgrundlaget for topskat.
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 700.000 kr.
782.600 kr. 800.100 kr.

 

Restanceindeholdelse20192020
Maks. modregning i ydelsen for restancer vedr. daginstitution, klubtilbud og skolefritidsordning
(§ 11)
100 pct. 100 pct.

 

*Ydelsesbeløbene reguleres årligt efter udviklingen i det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks i forhold til indekset for 2009. Reguleringen foretages på grundlag af forbrugerprisindeksets årsgennemsnit i året 2 år forud for det kalenderår, i hvilket ydelsen udbetales. Beløbene forhøjes eller nedsættes med samme procent som den, hvormed forbrugerprisindekset er ændret i forhold til niveauet i 2009. Reguleringen sker første gang for kalenderåret 2012.
Som led i Genopretningsaftalen fra juni 2010 sker der ved reguleringen for kalenderåret 2012 en nedsættelse af den beregnede ændringsprocent med 1,9 procentenheder. I 2013 og efterfølgende kalenderår nedsættes den beregnede ændringsprocent med 3,9 procentenheder. Den procentvise ændring beregnes med en decimal. De beløb, der fremkommer efter procentreguleringen, afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12.