Skatteministeriet
7. september 2018

Børne- og ungeydelsesloven

Satser og beløbsgrænser i børne- og ungeydelsesloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Børne- og ungeydelsesloven

Lovbekendtgørelse om en børne- og ungeydelse

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

For en nærmere belysning af reglerne for indkomstaftrapning, regulering af ydelsen samt den historiske udvikling i satserne siden indførelsen i 1987 henvises til særskilt side om børne- og ungeydelsen.

YdelsesbeløbGrundbeløb20182019
  Grundbeløbene er i 2011 niveau og reguleres efter udviklingen i forbruger­pris­indekset* Helårsbeløb Beløb pr. kvartal Helårsbeløb Beløb pr. kvartal
Børnefamilieydelse pr. år til 0 - 2 årige (§ 1)
Ydelsen udbetales kvartalsvis
Grundbeløb 16.992 kr. 18.024 kr. 4.506 kr. 18.228 kr. 4.557 kr.
Børnefamilieydelse pr. år til 3 - 6 årige (§ 1)
Ydelsen udbetales kvartalsvis
Grundbeløb 13.452 kr. 14.268 kr. 3.567 kr. 14.436 kr. 3.609 kr.
Børnefamilieydelse pr. år til 7 - 14 årige (§ 1)
Ydelsen udbetales kvartalsvis
Grundbeløb 10.584 kr. 11.232 kr. 2.808 kr. 11.352 kr. 2.838 kr.
    Helårsbeløb Beløb pr. måned    
Ungeydelse pr. år til 15 - 17 årige (§ 1)
Ydelsen udbetales månedsvis
Grundbeløb 10.584 kr. 11.232 kr. 936 kr. 11.352 kr. 946 kr.

 

Beløbsgrænser20182019
Beløbsgrænse for aftrapning af børne- og undgeydelse (§ 1 a)
Aftrapningen sker med 2 pct. af den del af indkomsten, der overstiger beløbsgrænsen.
Aftrapningsindkomsten svarer til beskatningsgrundlaget for topskat.
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 700.000 kr.
765.800 kr. 782.600 kr.

 

Restanceindeholdelse20182019
Maks. modregning i ydelsen for restancer vedr. daginstitution, klubtilbud og skolefritidsordning
(§ 11)
100 pct. 100 pct.

 

*Ydelsesbeløbene reguleres årligt efter udviklingen i det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks i forhold til indekset for 2009. Reguleringen foretages på grundlag af forbrugerprisindeksets årsgennemsnit i året 2 år forud for det kalenderår, i hvilket ydelsen udbetales. Beløbene forhøjes eller nedsættes med samme procent som den, hvormed forbrugerprisindekset er ændret i forhold til niveauet i 2009. Reguleringen sker første gang for kalenderåret 2012.
Som led i Genopretningsaftalen fra juni 2010 sker der ved reguleringen for kalenderåret 2012 en nedsættelse af den beregnede ændringsprocent med 1,9 procentenheder. I 2013 og efterfølgende kalenderår nedsættes den beregnede ændringsprocent med 3,9 procentenheder. Den procentvise ændring beregnes med en decimal. De beløb, der fremkommer efter procentreguleringen, afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12.