Skatteministeriet
14. september 2018

Betalingsfristudskydelsesloven

Satser og beløbsgrænser i betalingsfristudskydelsesloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Betalingsfristudskydelsesloven

Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Link til lovbekendtgørelsen og evt. ændringslove mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Satser mv.
Loven indeholder reglerne for den midlertidige betalingsudskydelse af skatter og moms i 2009.
Loven indeholder ingen satser og beløbsgrænser.
   

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18