Skatteministeriet
19. juni 2018

Bekæmpelsesmiddelafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af bekæmpelsesmidler

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Bekæmpelsesmiddelafgiftsloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. (åbner i nyt vindue)

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.7.7 Bekæmpelsesmidler (åbner i nyt vindue)

Afgiftssatser20192020
Afgiften udgør summen af afgifterne opgjort efter nr. 1-4
1. Sundhedsafgift, pr. kg. eller liter plantebeskyttelsesmiddel gange midlets sundhedbelastning pr. kg eller liter middel
2. Miljøeffektafgift, pr. kg. eller liter aktivstof gange midlets miljøeffektbelastning pr. kg. eller liter middel
3. Miljøadfærdseffekt, pr. kg. eller liter aktivstof gange midlets miljøadfærdsbelastning pr. kg eller liter middel
4. Basisafgift, pr. kg eller liter aktivstof
107 kr.

107 kr.

107 kr.

50 kr.
107 kr.

107 kr.

107 kr.

50 kr.
Kemiske biocidmidler
Afgift af den afgiftspligtige værdi ekskl. moms1)2)
Kemiske biocidmidler til bekæmpelse af insekter mv. bortset fra midler til bekæmpelse af skadedyr i træ 40 pct. 40 pct.
Kemiske biocidmidler til afskrækkelse af insekter mv. og vildtlevende pattedyr og fugle. 30 pct. 30 pct.
Kemiske biocidmidler til bekæmpelse af træødelæggende svamp og skadedyr i træ 3 pct. 3 pct.
Kemiske biocidmidler til bekæmpelse af algevækst 3 pct. 3 pct.
Kemiske biocidmidler til bekæmpelse af slimdannende organismer i papirmasse 3 pct. 3 pct.
Kemiske biocidmidler til bekæmpelse af rotter, mus, mosegrise, muldvarpe og kaniner 3 pct. 3 pct.
Mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidler 3 pct. 3 pct.

1) Hvis et middel er omfattet af flere kategorier, betales den højeste afgiftssats
2) Ved salg direkte til forbrugerne fastsættes afgiftsværdien til varens almindelige engrospris. Hvis der ikke findes en almindelig engrospris, er afgiftsværdien ved salg direkte til forbruger eller ved overførsel til eget detailudsalg varens detailpris med fradrag af 20 pct.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18