Skatteministeriet
14. september 2018

BBR-loven

Satser og beløbsgrænser i BBR-loven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
BBR-loven

Lovbekendtgørelse om bygnings- og boligregistrering

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Lov om om bygnings- og boligregistrering er ved kongelig resolution af 28. juni 2015 blevet ressortomlagt fra Ministeriet for by, bolig og landdistrikter til Skatteministeriet.

Satser mv.
BBR-loven indeholder ingen satser eller beløbsgrænser. Loven giver hjemmel til etablering og drift af et landsdækkende register med oplysninger om bygnings- og boligforhold samt tekniske anlæg m.v. og definerer, hvilke oplysninger registret skal indeholde.