Skatteministeriet
11. oktober 2018

Arbejdsskadeafgiftsloven

Forsikringsafgifter Afgiftssatser i lov om arbejdsskadeafgift

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Arbejdsskadeafgiftsloven

Lov nr. 1345 af 21. december 2012 om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v.

Link til loven mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.6.4 Arbejdsskadeafgift (åbner i nyt vindue)

Med virkning fra 1. januar 2013 er der indført en arbejdsskadeafgift som beregnes på grundlag af arbejdsgivernes bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og summen af erstatninger mv. som følge af arbejdsulykker. Afgiften betales årligt af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Der er særlige overgangsregler for beregningen af afgiften for 2013.

Afgiftssatser20182019
Afgift af indbetalte bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring
(§ 3, stk. 1, nr. 1)
17 pct. 17 pct.
Afgift af erstatninger og godtgørelser m.v., som er tilkendt af Arbejdsskadestyrelsen som følge af en arbejdsulykke
(§ 3, stk. 1, nr. 2)
12 pct. 12 pct.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18