Skatteministeriet
3. februar 2020

Arbejdsskadeafgiftsloven

Forsikringsafgifter Afgiftssatser i lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Arbejdsskadeafgiftsloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. (åbner i nyt vindue)

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.6.4 Arbejdsskadeafgift (åbner i nyt vindue)

Beløbsgrænser20192020
Maksimalt beløb til dækning af administrationsudgifter pr. fuldtidsansat (§ 9 stk. 2)  Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 4,00 kr.
4,48 kr. 4,58 kr.

 

Afgiftssatser20192020
Afgift af indbetalte bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring
(§ 3, stk. 1, nr. 1)
17 pct. 17 pct.
Afgift af erstatninger og godtgørelser m.v., som er tilkendt af Arbejdsskadestyrelsen som følge af en arbejdsulykke
(§ 3, stk. 1, nr. 2)
12 pct. 12 pct.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18