Skatteministeriet
13. maj 2019

Alt om transportfradrag

Befordringsfradrag Oversigtsside med links til alle relevante sider om befordringsfradrag og kørselsgodtgørelse mv.

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Alt om transportfradrag

Befordringsfradrag - brofradrag - kørselsgodtgørelse - rejsegodtgørelse

bus1 Satser i Ligningsloven Her finder du satserne for:
Fradrag for udgifter til befor­dring mellem hjem og arbejds­plads - befor­drings­fradrag, kørsels­fradrag, forhøjet befor­drings­fradrag i udkants­kommuner, tillæg til befor­drings­fradrag for pendlere med lav indkomst, befor­drings­fradrag for invalide, tillæg til befor­drings­fradrag for Store­bælts­pendlere, tillæg til befor­drings­fradrag for pendlere der benytter den faste forbindelse over Øresund, skattefri kørsels­godt­gørelse ved benyttelse af egen bil til erhvervs­mæssig kørsel, rejse­godt­gørelse ved rejser i ind- og udland med over­natning, tillæg til rejse­godt­gørelse i visse lande, rejse­godt­gørelse pr. døgn for turist­chauf­fører med over­natning i udlandet, rejse­godt­gørelse pr. døgn for turist­chauf­fører med overnat­ning i Danmark.

Se også


Bekendtgørelse af Skatterådets satser for 2018 og for 2019 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads, og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring. (åbner i nyt vindue)

SKATs meddelelse om skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter gældende for 2018 og 2019. (åbner i nyt vindue)
 
Befordrings- fradraget
2018-201
9
Her finder du reglerne for befor­drings­fradrag for kørsel mellem hjem og arbejdsplads.

Læs også om reglerne for forhøjet befor­drings­fradrag for pendlere i yder­kommuner, Storebælts­pendlere, Øresunds­pendlere, færge- og rutefly­pendlere samt reglerne for tillæg til befor­drings­fradraget for personer med lave indkomster.
 

Eksterne links

Link til vejledning til borgerne på skat.dk om: Arbejdsrelaterede fradrag (åbner i nyt vindue).