Skatteministeriet
1. september 2019

Aktiesparekontoloven

Satser og beløbsgrænser i aktiesparekontoloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Aktiesparekontoloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.(åbner i nyt vindue)

Beløbsgrænser20192020
Værdigrænse for indskud på aktiesparekontoen 
(§ 9, stk. 1)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 44.700 kr.
50.000 kr. 51.100 kr.

 

Satser mv.20192020
Skattesats for fuldt skattepligtigere personer
(§ 14)
17 pct. 17 pct.
Skattesats for begrænset skattepligtige personer 
(§ 16, stk. 3)
15 pct.
15 pct.

 Henvendelser vedr. anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf. 72 22 18 18