Skatteministeriet
1. november 2017

Aktieavance­beskatningsloven

Aktionærbeskatning Satser og beløbsgrænser i aktieavance­beskatningsloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Aktieavance­beskatningsloven

Bekendtgørelse af lov om den skattemæssige behandling af gevinster og tab ved afståelse af akrier m.v. (aktieavancebeskatningsloven)

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Beløbsgrænser20172018
Bagatelgrænse for personers gevinst/tab på beviser i obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning
(§ 22 og KGL §§ 14 og 23)
Reguleres ikke 2.000 kr. 2.000 kr.
Maks. anpartskapital i anpartsselskab for skattefritagelse for udlodning af beløb ved en kapitalnedsættelse
(§ 29)
Reguleres ikke 225.000 kr. 225.000 kr.
Beløbsgrænse (minimum) for beskatning af personer ved fraflytning den 30. maj 2008 eller senere (§ 38)
- enlige
- ægtepar (pr. ægtefælle)
Reguleres ikke

100.000 kr.
100.000 kr.


100.000 kr.
100.000 kr.
Beløbsgrænse (maksimum) for aktiebeholdning for skattefritagelse ved afståelse af aktier den 1. januar 2006 eller senere (§ 44)
- enlige
- ægtepar
Reguleres ikke

136.600 kr.
273.100 kr.


136.600 kr.
273.100 kr.

 

Skattesatser mv.20172018
Aktieavance/tab beskattes som aktieindkomst efter personskattelovens § 8 a med:
Progressionsgrænsen for beskatning af aktieindkomst finder du under personskatteloven.
Gevinst og tab opgjort efter reglerne i denne lovs § 18, § 19, og § 22 beskattes dog som kapitalindkomst. Gevinst og tab opgjort efter § 17 og gevinst efter § 17 A, stk. 1, nr. 2 beskattes som personlig indkomst.
27 pct./
42 pct.
27 pct./
42 pct.
Ejerandele for hovedaktionæraktier (§ 4)
- min. aktiekapital i selskabet
- stemmeværdi i selskabet skal udgøre mere end

25 pct.
50 pct.

25 pct.
50 pct.
Ejerandele for datterselskabsaktier (§ 4A)
- min. aktiekapital i selskabet
10 pct. 10 pct.
Ejerandele for koncernselskabsaktier (§ 4B)
- stemmeværdi i selskabet skal udgøre mere end
50 pct. 50 pct.
Ejerandele for skattefri porteføljeaktier (§ 4C)
- aktiekapital i porteføljeselskabet skal udgøre mindre end
- maks. krav til porteføljeselskabets placering i noterede aktier

10 pct.
85 pct.

10 pct.
85 pct.
Aktiebaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning (§ 21)
- min. andel af aktier m.v.
50 pct. 50 pct.
Obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning (§ 22)
- min andel af obligationer m.v.
50 pct. 50 pct.
Ejerandele vedr. skyldner og kapitalindskyder for reduktion ved opgørelsen af kapitalindskud (§ 28)
- ejerandel for skyldner skal udgøre mere end
- ejerandel for kreditor/kreditors ægtefælle skal udgøre mere end
- stemmeværdi for kreditor/kreditors ægtefælle skal udgøre mere end


10 pct.
50 pct.
50 pct.


10 pct.
50 pct.
50 pct.
Min. overdragelse ved succession i levende live (§§ 34, 35 og 35A)
- min. aktiekapital i selskabet
- minimumskrav til at selskabet i overvejende grad vedrører pengeanbringelse

1 pct.
50 pct.

1 pct.
50 pct.
Hovedaktionærnedslag ved opgørelse af gevinst (§ 47)
- nedslag pr. års besiddelsestid til og med 1998
- maks. nedslag

1 pct.
25 pct.

1 pct.
25 pct.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til SKAT, tlf.: 72 22 18 18