Skatteministeriet
19. juni 2018

Affalds- og råstofafgiftsloven

Afgiftssatser i affalds- og råstofafgiftsloven

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Affalds- og råstofafgiftsloven

Lovbekendtgørelse nr. 412 af 21. april 2017 om afgift af affald og råstoffer

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation (åbner i nyt vindue)

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.7.3. Affald og E.A.7.4. Råstoffer (åbner i nyt vindue)

Afgiftssatser20182019
Affald kr./ton
Deponering af affald 475,00 475,00
Råstoffer kr./m3
Erhvervsmæssig indvinding af råstoffer omfattet af råstofloven, jf. bilag 11) 5,00 5,00
Erhvervsmæssig modtagelse fra udlandet af råstoffer nævnt i lovens bilag 22) 5,00 5,00

1) Bilag 1 omfatter afgiftspligtige råstoffer med tilhørende omregningsfaktorer fra ton til m3
2) Bilag 2 omfatter indførte råstoffer, der er omfattet af råstofafgiften med tilhørende omregningsfaktorer fra ton til m3

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18