Skatteministeriet
19. juni 2018

Affalds- og råstofafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven)

Luk

Anbefal siden

Indtast modtagerens e-mailadresse og dit navn, samt en besked om hvorfor du synes, modtageren skal gøres opmærksom på denne side.

Luk

Siden er sendt!

Du har nu sendt siden:
Affalds- og råstofafgiftsloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. (åbner i nyt vindue)

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.7.3. Affald og E.A.7.4. Råstoffer (åbner i nyt vindue)

Afgiftssatser20192020
Affald kr./ton
Deponering af affald 475,00 475,00
Råstoffer kr./m3
Erhvervsmæssig indvinding af råstoffer omfattet af råstofloven, jf. bilag 11) 5,00 5,003) 
Erhvervsmæssig modtagelse fra udlandet af råstoffer nævnt i lovens bilag 22) 5,00 5,003) 

1) Bilag 1 omfatter afgiftspligtige råstoffer med tilhørende omregningsfaktorer fra ton til m3
2) Bilag 2 omfatter indførte råstoffer, der er omfattet af råstofafgiften med tilhørende omregningsfaktorer fra ton til m3 
3) Fra 1. april 2020 udgør satsen 5,27 kr./m3

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18