Vurderingsloven

Satser i vurderingsloven

Lovbekendtgørelse om vurdering af landets faste ejendomme (Vurderingsloven)

Link til lovbekendtgørelsen mv. i Retsinformation 

Vurderingsloven ophæves med udgangen af 2017 og erstattes fra 1. januar 2018 af ejendomsvurderingsloven.

Beløbsgrænser mv. 2017 2018
Vurderingsloven indeholder bestemmelser om hvad, hvornår og af hvem fast ejendom skal vurderes    
Vurderingsgebyr (§ 4) Reguleres efter reglerne for generelle reguleringer af tjenestemandslønninger
Grundbeløb 469,37 kr.
(april 2011)
483,40 kr. -
Vurderingsgebyr (§ 33 A) Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 900 kr.
1.000 kr. -

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til SKAT, tlf.: 72 22 18 18