Virksomhedsskatteloven

Satser og beløbsgrænser i lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven)

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.

Beløbsgrænser 2021 2022
Minimumsbeløb til henlæggelse til konjunkturudligning
(§ 22 b, stk. 1)
Reguleres ikke 5.000 kr. 5.000 kr.
Min. beløb for køb af aktier eller anparter
(§ 22 c, stk. 2, nr. 2)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 627.000 kr.


733.000 kr.


741.800 kr.
Minimumsbeløb til henlæggelse til indkomstudjævning for forfattere og skabende kunstnere
(§ 22 d, stk. 1)
Reguleres ikke 5.000 kr. 5.000 kr.
Min. skattepligtig indkomst efter fradrag for henlæggelsen for adgang til indkomstudjævning for kunstnere mv.
(§ 22 d, stk.1)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 176.400 kr.


206.300 kr.


208.700 kr.
Maks. henlæggelse pr. år og samlet til indkomstudjævning for kunstnere mv.
(§ 22 d, stk. 1 og stk. 2)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 587.800 kr.


687.200 kr.


695.400 kr.
Maks. kapitalafkast der kan overføres til personlig indkomst
(§ 23 a, stk. 1)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 46.000 kr.


53.800 kr.


54.500 kr.

 

Skattesatser mv. 2021 2022
Beregnet kapitalafkastsats
(§ 9, stk. 1 og § 22 a, stk. 2)
Se seneste SKM-meddelelse
 (Kapitalafkastsatsen er korrigeret for årene 2000-2010, jf. SKATs styresignal herom
0 pct. Fastlægges
senere
Rentekorrektionssats
(§ 9 a)
Se seneste SKM-meddelelse
3 pct. Fastlægges
senere
Foreløbig virksomhedsskat
(§ 10, stk. 2)
22 pct. 22 pct.
Maks. henlæggelse til konjunkturudligning i pct. af årets overskud
(§ 22 b, stk. 1)
25 pct. 25 pct.
Konjunkturudligningsskat i pct. af henlæggelsen
(§ 22 b, stk. 2 og § 22 d, stk. 2)
22 pct. 22 pct.
Indsættelse på bunden konto i pengeinstitut i pct. af henlæggelsen
(§ 22 b, stk. 3)
78 pct. 78 pct.
Min. ejerandel for at kunne blive omfattet af de særlige regler i Afsnit II A.
- min. aktie-/anpartskapital i selskabet
- stemmeværdi i selskabet skal udgøre mere end
- minimumskrav til at et selskab i overvejende grad vedrører pengeanbringelse
(§ 22 c, stk. 2)
25 pct.
50 pct.
50 pct.

25 pct.
50 pct.
50 pct.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18