Virksomhedsskatteloven

Satser og beløbsgrænser i lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven)

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.

Beløbsgrænser 2020 2021
Minimumsbeløb til henlæggelse til konjunkturudligning
(§ 22 b, stk. 1)
Reguleres ikke 5.000 kr. 5.000 kr.
Min. beløb for køb af aktier eller anparter
(§ 22 c, stk. 2, nr. 2)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 627.000 kr.
716.700 kr. 733.000 kr.
Minimumsbeløb til henlæggelse til indkomstudjævning for forfattere og skabende kunstnere
(§ 22 d, stk. 1)
Reguleres ikke 5.000 kr. 5.000 kr.
Min. skattepligtig indkomst efter fradrag for henlæggelsen for adgang til indkomstudjævning for kunstnere mv.
(§ 22 d, stk.1)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 176.400 kr.
201.700 kr. 206.300 kr.
Maks. henlæggelse pr. år og samlet til indkomstudjævning for kunstnere mv.
(§ 22 d, stk. 1 og stk. 2)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 587.800 kr.
671.900 kr. 687.200 kr.
Maks. kapitalafkast der kan overføres til personlig indkomst
(§ 23 a, stk. 1)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 46.000 kr.
52.600 kr. 53.800 kr.

 

Skattesatser mv. 2020 2021
Beregnet kapitalafkastsats
(§ 9, stk. 1 og § 22 a, stk. 2)
Se seneste SKM-meddelelse (åbner i nyt vindue) (Kapitalafkastsatsen er korrigeret for årene 2000-2010, jf. SKATs styresignal herom
0 pct. Fastlægges senere
Rentekorrektionssats
(§ 9 a)
Se seneste SKM-meddelelse
3 pct. Fastlægges senere
Foreløbig virksomhedsskat
(§ 10, stk. 2)
22 pct. 22 pct.
Maks. henlæggelse til konjunkturudligning i pct. af årets overskud
(§ 22 b, stk. 1)
25 pct. 25 pct.
Konjunkturudligningsskat i pct. af henlæggelsen
(§ 22 b, stk. 2 og § 22 d, stk. 2)
22 pct. 22 pct.
Indsættelse på bunden konto i pengeinstitut i pct. af henlæggelsen
(§ 22 b, stk. 3)
78 pct. 78 pct.
Min. ejerandel for at kunne blive omfattet af de særlige regler i Afsnit II A.
- min. aktie-/anpartskapital i selskabet
- stemmeværdi i selskabet skal udgøre mere end
- minimumskrav til at et selskab i overvejende grad vedrører pengeanbringelse
(§ 22 c, stk. 2)
25 pct.
50 pct.
50 pct.

25 pct.
50 pct.
50 pct.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18