Virksomhedsomdannelses­loven

Satser og beløbsgrænser i lov om skattefri virksomhedsomdannelse