Varemærkeforfalskningsloven

Satser i lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Afgiftssatser mv.
Varemærkeforfalskningsloven indeholder ingen satser.
Loven indeholder regler for Toldmyndighedernes indgriben med henblik på at forhindre indførsel mv. af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer.
     

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18