Varelagerloven

Satser og beløbsgrænser i lov om skattemæssig opgørelse af varelagre m.v.

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.

Adgangen til nedskrivning på varelagre er gradvist aftrappet fra 1994 til 1997 og helt ophævet fra og med indkomståret 1998

Varelagerloven indeholdt frem til og med 1997 procentsatsen for den maks. årlige nedskrivning af varelagre. Loven indeholdt endvidere bestemmelser om opgørelse og værdiansættelse af varelagre.

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf. 72 22 18 18