Vandafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af ledningsført vand

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.7.5 Ledningsført vand 

Afgiftssatser 2019 2020
Vandafgift 6,18 kr./m 6,18 kr./m
Bidrag til drikkevandsbeskyttelse
Bidraget er nedsat fra 2018 og betales til og med den 31. december 2020
0,19 kr./m 0,19 kr./m

Momsregistrerede virksomheder kan få tilbagebetalt afgiften af den af virksomheden forbrugte afgiftspligtige vand.

 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18