Vandafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af ledningsført vand

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.7.5 Ledningsført vand 

Afgiftssatser 2021 2022
Vandafgift 6,37 kr./m3 *) 6,37 kr./m

*) Pr. 1 februar 2021 hæves satsen fra 6,18 kr./m3 til 6,37 kr./m3

 

Momsregistrerede virksomheder kan få tilbagebetalt afgiften af den af virksomheden forbrugte afgiftspligtige vand.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18