Vægtafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.8.4 Vægtafgift m.m. 


Beregn selv vægtafgift/grøn ejerafgift med afgiftsberegneren

 

INDHOLD:
Almindelige personbiler mv.
Busser (bortset fra rutebiler)
Taxier m.v.
Varebiler og mindre lastbiler
Lastbiler indtil 12 tons (der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse)
Lastbiler over 12 tons (der er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse)

For personbiler, der er indregistreret første gang efter 30. juni 1997 og for varebiler med tilladt totalvægt indtil 3.500 kg. registreret første gang efter den 18. marts 2009 betales ejerafgift efter brændstofforbrug, jf. Afgiftssatser i brændstofforbrugsafgiftsloven (grøn ejerafgift)

Udligningsafgiften indekseres ikke længere fra 2021.

Med lovforslag L 129 om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, ligningsloven og forskellige andre love foreslås en forhøjelse af udligningsafgiften med 20,7 pct. med virkning fra 15. februar 2021.

Afgiftssatser for almindelige personbiler mv.
      2020 2021
Afgift pr. køretøj Grundbeløb for udligningsafgift i 2015-niveau   Vægtafgift Tillæg for dieseldrevne* (udligningsafgift)     Tillæg for dieseldrevne* (udligningsafgift)
Motor­køretøj Påhængsvogn Motor­køretøj Påhængsvogn Vægtafgift Motor­køretøj
I. Egenvægt indtil 600 kg
- Motorcykler, - 12 måneder
- Andre personkøretøjer, 6 måneder
kr.
kr.
520
760
- 730
1.060
550
800

-
 730
1.060
550
800
II. Egenvægt 601 - 800 kg
- 6 måneder
kr. 940 - 1.290 980 - 1.290 980
III. Egenvægt 801 - 1.100 kg
- 6 måneder
kr. 1.240 - 1.760

1.300

- 1.760 1.300
IV. Egenvægt 1.101 - 1.300 kg
- 6 måneder
kr. 1.580 - 2.340 1.650 - 2.340 1.650
V. Egenvægt 1.301 - 1.500 kg
- 6 måneder
- 3 måneder
kr.
kr.
-
1.010
- 3.050
 1.550

1.060
- 3.050
1.550

1.060
VI. Egenvægt 1.501 - 2.000 kg
- 6 måneder
- 3 måneder
kr.
kr.
-
1.350
- 4.200
 2.110

1.410
- 4.200
2.110

1.410
VII. Egenvægt over 2.000 kg
- afgift pr. 100 kg, 3 måneder
kr. 76 - 120 80 - 120 80

*) Fra 2010 betales endvidere et tillæg på 1.000 kr. årligt for dieseldrevne biler uden godkendt partikelfilter. For de satser, der er fastsat per køretøj, afrundes der opad til nærmeste hele kronebeløb deleligt med 10.

 

 

Afgiftssatser for busser (bortset fra rutebiler), 2020 og 2021
Afgift pr. køretøj   Vægtafgift Tillæg for dieseldrevne (udligningsafgift*)
Motorkøretøj
I. Egenvægt indtil 1.300 kg
- 12 måneder
kr. 450 1.130
II. Egenvægt 1.301 - 1.500 kg
- 12 måneder
kr. 585 1.160
III. Egenvægt 1.501 - 2.000 kg
- 12 måneder
kr. 810 1.230
IV. Egenvægt 2.001 - 3.000 kg
- 12 måneder
kr. 900 1.230
V. Egenvægt 3.001 - 4.000 kg
- 12 måneder
kr. 1.440 1.230
VI. Egenvægt 4.001 - 5.000 kg
- 12 måneder
kr. 1.920 1.230
VII. Egenvægt 5.001 - 6.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.400 1.230
VIII. Egenvægt 6.001 - 7.000 kg
- 12 måneder
kr. 3.120 1.230
IX. Egenvægt 7.001 - 8.000 kg
- 12 måneder
kr. 3.640 1.230
X. Egenvægt 8.001 - 9.000 kg
- 12 måneder
kr. 4.160 1.230
XI. Egenvægt over 9.000 kg
- afgift pr. 100 kg egenvægt, - 12 måneder
kr. 50 14
Busser med flere end 2 aksler
Afgift pr. 100 kg egenvægt, - 12 måneder kr. 36 10

*) Udligningsafgiften for busser indekseres ikke.

 

Afgiftssatser for taxier mv.
  Grundbeløb i
2015-niveau
2020 2021
Afgift pr. køretøj   Udligningsafgift Udligningsafgift Udligningsafgift
I. Egenvægt indtil 800 kg
- 12 måneder
kr. 2.400 2.500 2.500
II. Egenvægt 801 - 1.100 kg
- 12 måneder
kr. 2.970 3.100 3.100
III. Egenvægt 1.101 - 1.300 kg
- 12 måneder
kr. 3.520 3.670 3.670
IV.Egenvægt 1.301 - 1.500 kg
- 12 måneder
kr. 3.860 4.020 4.020
V. Egenvægt 1.501 - 2.000 kg
- 12 måneder
kr. 4.260 4.440 4.440
VI. Egenvægt over 2.000 kg
- 12 måneder
kr. 5.110 5.320 5.320

 

Vægt- og udligningsafgift for varebiler og mindre lastbiler mv.
Tilladt totalvægt, kg Indtil 500 501-1000 1001-2000 2001-2500 2501-3000 3001-4000
Årlig afgift pr køretøj Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
Varebiler m.v.
benzindrevne 2020-2021 1.060 1.360 2.250 3.890 4.660 4.660
dieseldrevne 2020-2021 1.660 2.220 3.420 5.350 6.320 6.540
Vægtafgift for påhængskøretøj
Tilladt totalvægt, kg Indtil 500 501-1000 1001-2000 2001-2500 2501-3000 3001-4000
Årlig afgift pr køretøj Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
Årlig afgift pr. påhængskøretøj
Afgift 2020-2021 - 150 290 360 460 560

Anm.: Fra 1. januar 2019 er udligningsafgiften på påhængskøretøj afskaffet. Derfor er satserne for benzin- og dieselbiler ens i 2020 og 2021. 

 

 

Tillæg for privat anvendelse af varebiler og mindre lastbiler mv. 
Tilladt totalvægt, kg Indtil 500 501-1000 1001-2000 2001-2500 2501-3000 3001-4000
Årlig afgift pr køretøj Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
Varebiler mv. registreret 1. gang fra og med den 3. juni 1998 og indtil og med den 24. april 2007, der anvendes privat
Privatanvendelsestillæg 2020-2021  1.120  1.120  1.120  6.250  6.250  6.250
Varebiler mv. registreret 1. gang fra og med den 3. juni 1998 og indtil og med den 24. april 2007, der anvendes delvist erhvervsmæssigt
Privatanvendelsestillæg 2020-2021  560  560  560  3.125  3.125  3.125
Varebiler mv. registreret første gang den 25. april 2007 eller senere, der anvendes privat
Privatanvendelsestillæg 2020-2021  6.250  6.250  6.250  6.250  6.250  18.560
Varebiler mv. registreret første gang den 25. april 2007 eller senere, der anvendes delvist erhvervsmæssigt
Privatanvendelsestillæg 2020-2021  3.125  3.125  3.125  3.125  3.125  9.280

 

Afgiftssatser for lastbiler indtil 12 tons inkl. evt. påhængskøretøj og motorredskaber mv., 2020 og 2021
Lastbiler m.v., der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse
Afgift pr. køretøj
  Vægtafgift Tillæg for dieseldrevne (udligningsafgift*)
Motor-
køretøj
Påhængs-
køretøj
Motor-
køretøj
Påhængs-
køretøj
Totalvægt 4.001-5.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.052 552 1.150 200
Totalvægt 5.001-6.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.052 672 1.150 250
Totalvægt 6.001-7.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.052 825 1.150 300
Totalvægt 7.001-8.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.052 988 1.150 400
Totalvægt 8.001-9.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.052 1.161 1.150 450
Totalvægt 9.001-10.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.052 1.344 1.150 550
Totalvægt 10.001-11.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.279 1.537 1.150 650
Totalvægt 11.001-12.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.610 1.740 1.150 750
Totalvægt 12.001-13.000 kg
- 12 måneder
kr. 3.087 1.953 1.150 850
Totalvægt 13.001-14.000 kg
- 12 måneder
kr. 3.604 2.176 1.150 1.000
Totalvægt 14.001-15.000 kg
- 12 måneder
kr. 4.161 2.628 1.150 1.100
Totalvægt over 15.000 kg
Afgift pr. 200 kg totalvægt:
- 12 måneder
kr. 60 40 16 16
b) Med flere end 2 aksler.
Totalvægt indtil 18.000 kg
Afgift pr. 200 kg totalvægt:
- 12 måneder
kr. 32 20 11 12
Totalvægt 18.001-19.000 kg
- 12 måneder
kr. 3.069 1.953 1.150 1.100
Totalvægt 19.001-20.000 kg
- 12 måneder
kr. 3.332 2.156 1.150 1.200
Totalvægt over 20.000 kg
Afgift pr. 200 kg totalvægt:
- 12 måneder
kr. 36 24 13 13

*) Udligningsafgiften for lastbiler indekseres ikke.

 

Afgiftssatser for lastbiler over 12 tons inkl. evt. påhængskøretøj, 2020 og 2021
Lastbiler, der er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse
Afgift pr. køretøj
  Luftaffjedrede mv. Med anden affjedring
A. Lastbiler mv.
a) med 2 aksler
Totalvægt indtil 12.999 kg
- 12 måneder
kr. 0 226
Totalvægt 13.000 - 13.999 kg
- 12 måneder
kr. 226 627
Totalvægt 14.000 - 14.999 kg
- 12 måneder
kr. 627 882
Totalvægt over 15.000 kg
- 12 måneder
kr. 882 2.050
b) med 3 aksler
Totalvægt indtil 16.999 kg
- 12 måneder
kr. 226 394
Totalvægt 17.000 - 18.999 kg
- 12 måneder
kr. 394 809
Totalvægt 19.000 - 20.999 kg
- 12 måneder
kr. 809 1.050
Totalvægt 21.000 - 22.999 kg
- 12 måneder
kr. 1.050 1.661
Totalvægt over 23.000 kg
- 12 måneder
kr. 1.661 2.582
c) med 4 aksler og derover
Totalvægt indtil 24.999 kg
- 12 måneder
kr. 1.050 1.065
Totalvægt 25.000 - 25.999 kg
- 12 måneder
kr. 1.065 1.706
Totalvægt 26.000 - 28.999 kg
- 12 måneder
kr. 1.706 2.709
Totalvægt over 29.000 kg
- 12 måneder
kr. 2.709 4.019
B. Last- og sættevogntog
a) Lastbil med 2 aksler.
1) Påhængs- eller sættevogn med 1 aksel
Totalvægt indtil 15.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. - -
Totalvægt 16.000 - 17.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. - 102
Totalvægt 18.000 - 19.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 102 233
Totalvægt 20.000 - 21.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 233 547
Totalvægt 22.000 - 22.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 547 707
Totalvægt 23.000 - 24.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 707 1.276
Totalvægt over 25.000 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 1.276 2.297
2) Påhængs- eller sættevogn med 2 aksler
Totalvægt indtil 24.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 219 510
Totalvægt 25.000 - 25.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 510 839
Totalvægt 26.000 - 27.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 839 1.232
Totalvægt 28.000 - 28.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 1.232 1.526
Totalvægt 29.000 - 30.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 1.526 2.507
Totalvægt 31.000 - 32.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 2.507 3.480
Totalvægt over 33.000 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 3.480 5.284
3) Påhængs- eller sættevogn med 3 eller flere aksler
Totalvægt indtil 37.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 2.769 3.854
Totalvægt over 38.000 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 3.854 5.239
b) Lastbil med 3 eller flere aksler.
1) Påhængs- eller sættevogn med 1 aksel
Totalvægt indtil 24.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 219 510
Totalvægt 25.000 - 25.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 510 839
Totalvægt 26.000 - 27.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 839 1.232
Totalvægt 28.000 - 28.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 1.232 1.526
Totalvægt 29.000 - 30.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 1.526 2.507
Totalvægt 31.000 - 32.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 2.507 3.480
Totalvægt over 33.000 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 3.480 5.284
2) Påhængs- eller sættevogn med 2 aksler
Totalvægt indtil 37.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 2.447 3.398
Totalvægt 38.000 - 39.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 3.398 4.700
Totalvægt over 40.000 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 4.700 6.905
3) Påhængs- eller sættevogn med 3 eller flere aksler
Totalvægt indtil 37.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 1.356 1.684
Totalvægt 38.000 - 39.999 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 1.684 2.514
Totalvægt over 40.000 kg
Afgift pr. vogntog
- 12 måneder
kr. 2.514 4.004

Se også Nummerplader, der giver svar på spørgsmål om registrering af biler mv. 

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Motorstyrelsen, tlf.: 72 22 15 15