Tobaksafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven)

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.10 Tobak 

Afgiftssatser 2021 2022
Cigaretter 173,79 øre/stk.
+ 1 pct.
af detailprisen
193,54 øre/stk.
+ 1 pct.
af detailprisen
Groftskåret røgtobak  1.300,90 kr./kg 1.500,90 kr./kg 
Fintskåret røgtobak  1.350,90 kr./kg  1.550,90 kr./kg 
Cigarer, cerutter og cigarillos

 101,01 øre/stk.
+ 10 pct.
af detailprisen
(minimumsafgift på 202,90 øre pr. stk. inklusive moms)
 118,51 øre/stk.
+ 10 pct.
af detailprisen
(minimumsafgift på 227,90 øre pr. stk. inklusive moms)

Afgifter på cigaretpapir, snus og skrå henhører under forbrugsafgiftsloven

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18