Strafnedsættelsesloven

Satser og beløbsgrænser i lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v.

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.

Ordningen går ud på, at man kan melde sig frivilligt i en periode fra 1. juli 2012 til 30. juni 2013.

Satser og beløbsgrænser
Beløbsgrænse for forhold der omfattes af loven
(§ 1, stk. 1)
100.000 kr. 
Bødesats
(§ 1, stk. 1)
60 pct.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18