Spilleloven

Beløbsgrænser og bidrag i lov om spil

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Se også Den juridiske vejledning om Spil

 

Beløbsgrænser 2022 2023
Maksimal forfalden gæld til det offentlige for at kunne repræsentere eller deltage i bestyrelse eller direktion for spiludbydervirksomhed
(§ 28, stk. 2, § 30, stk. 3, § 44, stk. 1 nr. 8, § 53, stk. 2 og § 54, stk. 2)
Reguleres ikke 100.000 kr. 100.000 kr.
Ansøgningsgebyr for tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino
(§ 42, stk. 1)
- tilladelse
- fornyelse af eksisterende
Reguleres efter PSL § 20

Grundbeløb i 2010-niveau:
250.000 kr.
100.000 kr.295.800 kr.
118.300 kr.Fastlægges senere
Ansøgningsgebyr for to tilladelser til at udbyde væddemål og onlinekasino
(§ 42, stk. 2)
- tilladelse
- fornyelse af eksisterende
Reguleres efter PSL § 20

Grundbeløb i 2010-niveau:
350.000 kr.
125.000 kr.414.100 kr.
147.900 kr.Fastlægges senere
Årligt tilsynsgebyr for tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino
(§ 42, stk. 3)
 
Spilleindtægt:
under 5.000.000 kr.
5.000.000 kr. indtil 10.000.000 kr.
10.000.000 kr. indtil 25.000.000 kr.
25.000.000 kr. indtil 50.000.000 kr.
50.000.000 kr. indtil 100.000.000 kr.
100.000.000 kr. indtil 200.000.000 kr.
200.000.000 kr. indtil 500.000.000 kr.
500.000.000 kr. og derover
Reguleres efter PSL § 20Grundbeløb i 2010-niveau:
50.000 kr.
125.000 kr.
225.000 kr.
450.000 kr.
800.000 kr.
1.500.000 kr.
2.500.000 kr.
4.500.000 kr.

59.200 kr.
147.900 kr.
266.200 kr.
532.400 kr.
946.400 kr.
1.774.500 kr.
2.957.500 kr.
5.323.500 kr.


Fastlægges senere

Gebyr for tilladelse (ansøgning og årligt tilsynsgebyr) af maks. 1 års varighed udstedt til udbud af væddemål eller onlinekasino ved bruttospilleindtægt under 1. mio. kr.
(§ 42, stk. 4)
Reguleres efter PSL § 20

Grundbeløb i 2010-niveau:
50.000 kr.
59.200 kr. Fastlægges senere
Tilbagebetaling ved afslag på ansøgning til udbud af væddemål eller onlinekasino efter § 42, stk. 4.
(§ 42, stk. 4)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
25.000 kr.
29.600 kr. Fastlægges senere
Maksimal bruttospilleindtægt ved tilladelse til udbud af væddemål eller onlinekasino efter §42, stk. 4.
(§ 42, stk. 4)
Reguleres ikke 1.000.000 kr. 1.000.000 kr.
Ansøgningsgebyr ved 1 års tilladelse til udbud af væddemål ved spilleomsætning under 5 mio. kr. og tilbagebetalingsprocent på maks. 20 pct.
(§ 42, stk. 5)
Reguleres efter PSL § 20

Grundbeløb i 2010-niveau:
50.000 kr.
59.200 kr. Fastlægges senere
Tilbagebetaling ved afslag på ansøgning til udbud af væddemål efter § 42, stk. 5
(§ 42, stk. 5)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
25.000 kr.
29.600 kr. Fastlægges senere
Maksimal spilleomsætning ved tilladelse til udbud af væddemål efter §42, stk. 5.
(§ 42, stk. 5)
Reguleres ikke 5.000.000 kr. 5.000.000 kr.
Årligt gebyr for tilladelse til landbaserede kasinoer
(§ 42, stk. 6)
Spilleindtægt:
Under 10.000.000 kr.
10.000.000 kr. indtil 20.000.000 kr.
20.000.000 kr. indtil 50.000.000 kr.
50.000.000 kr. indtil 100.000.000 kr.
100.000.000 kr. og derover
Reguleres efter PSL § 20

Grundbeløb i 2010-niveau:
143.200 kr.
286.500 kr.
429.750 kr.
716.300 kr.
1.193.800 kr.169.500 kr.
339.000 kr.
508.400 kr.
847.400 kr.
1.412.300 kr.Fastlægges senere
Gebyr for gevinstgivende spilleautomater, pr. automat pr. år
(§ 42, stk. 8)


(Afrundes opad til nærmeste kronebeløb)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
573 kr.
678 kr. Fastlægges senere
Satser mv. 2022 2023
Bidrag og spilleafgift
Særligt bidrag af omsætningen på danske hestevæddeløb (§ 43 a) 8 pct. 8 pct.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18