Spilleloven

Beløbsgrænser og bidrag i lov om spil

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Se også Den juridiske vejledning om Spil

Beløbsgrænser Regulering/
grundbeløb1)
2022 2023
Maksimal forfalden gæld til det offentlige for at kunne repræsentere eller deltage i bestyrelse eller direktion for spiludbydervirksomhed
(§ 28, stk. 2, § 30, stk. 3, § 44, stk. 1 nr. 8, § 53, stk. 2 og § 54, stk. 2)
- 100.000 kr. 100.000 kr.
Ansøgningsgebyr for tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino
(§ 42, stk. 1)
- tilladelse
- fornyelse af eksisterende

 

250.000 kr.
100.000 kr.295.800 kr.
118.300 kr.


304.500 kr.
121.800 kr.
Ansøgningsgebyr for to tilladelser til at udbyde væddemål og onlinekasino
(§ 42, stk. 2)
- tilladelse
- fornyelse af eksisterende

 

350.000 kr.
125.000 kr.414.100 kr.
147.900 kr.


426.300 kr.
152.300 kr.
Årligt tilsynsgebyr for tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino
(§ 42, stk. 3)
 
Spilleindtægt:
under 5.000.000 kr.
5.000.000 kr. indtil 10.000.000 kr.
10.000.000 kr. indtil 25.000.000 kr.
25.000.000 kr. indtil 50.000.000 kr.
50.000.000 kr. indtil 100.000.000 kr.
100.000.000 kr. indtil 200.000.000 kr.
200.000.000 kr. indtil 500.000.000 kr.
500.000.000 kr. og derover

 

 

 

50.000 kr.
125.000 kr.
225.000 kr.
450.000 kr.
800.000 kr.
1.500.000 kr.
2.500.000 kr.
4.500.000 kr.

 

 

 

59.200 kr.
147.900 kr.
266.200 kr.
532.400 kr.
946.400 kr.
1.774.500 kr.
2.957.500 kr.
5.323.500 kr.

 

 

 

60.900 kr.
152.300 kr.
274.100 kr.
548.100 kr.
974.400 kr.
1.827.000 kr.
3.045.000 kr.
5.481.000 kr.

Gebyr for tilladelse (ansøgning og årligt tilsynsgebyr) af maks. 1 års varighed udstedt til udbud af væddemål eller onlinekasino ved bruttospilleindtægt under 1. mio. kr.
(§ 42, stk. 4)
50.000 kr. 59.200 kr. 60.900 kr.
Tilbagebetaling ved afslag på ansøgning til udbud af væddemål eller onlinekasino efter § 42, stk. 4.
(§ 42, stk. 4)
25.000 kr. 29.600 kr. 30.500 kr.
Maksimal bruttospilleindtægt ved tilladelse til udbud af væddemål eller onlinekasino efter §42, stk. 4.
(§ 42, stk. 4)
- 1.000.000 kr. 1.000.000 kr.
Ansøgningsgebyr ved 1 års tilladelse til udbud af væddemål ved spilleomsætning under 5 mio. kr. og tilbagebetalingsprocent på maks. 20 pct.
(§ 42, stk. 5)
50.000 kr. 59.200 kr. 60.900 kr.
Tilbagebetaling ved afslag på ansøgning til udbud af væddemål efter § 42, stk. 5
(§ 42, stk. 5)
25.000 kr. 29.600 kr. 30.500 kr.
Maksimal spilleomsætning ved tilladelse til udbud af væddemål efter §42, stk. 5.
(§ 42, stk. 5)
- 5.000.000 kr. 5.000.000 kr.
Årligt gebyr for tilladelse til landbaserede kasinoer
(§ 42, stk. 6)
Spilleindtægt:
Under 10.000.000 kr.
10.000.000 kr. indtil 20.000.000 kr.
20.000.000 kr. indtil 50.000.000 kr.
50.000.000 kr. indtil 100.000.000 kr.
100.000.000 kr. og derover

 

 


143.200 kr.
286.500 kr.
429.750 kr.
716.300 kr.
1.193.800 kr.

 169.500 kr.
339.000 kr.
508.400 kr.
847.400 kr.
1.412.300 kr.
174.500 kr.
349.000 kr.
523.500 kr.
872.500 kr.
1.454.100 kr.
Gebyr for gevinstgivende spilleautomater, pr. automat pr. år
(§ 42, stk. 8)


(Afrundes opad til nærmeste kronebeløb)
573 kr. 678 kr. 698 kr.

1) Grundbeløb er i 2010-niveau. Hvis der er angivet et grundbeløb, reguleres beløbsgrænsen efter personskattelovens § 20, medmindre anden regulering er angivet.

 

Satser mv. 2022 2023
Bidrag og spilleafgift
Særligt bidrag af omsætningen på danske hestevæddeløb (§ 43 a) 6 pct. 6 pct.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18