Spillelov Grønland

Afgiftssatser og beløbsgrænser ved lov for Grønland om visse spil

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Se også Den juridiske vejledning om Spil

Afgiftssatser ved afgiftspligtige spil i Grønland 2022 2023
Lotteri:
Afgift af gevinstbeløbet over bundfradraget (§ 24) 15 pct. 15 pct.
Bundfradrag pr. gevinst ved beregning af afgift (§ 24) Reguleres ikke 200 kr. 200 kr.
Væddemål:
Afgift af bruttospilleindtægten ved udbud af væddemål på heste- og hundevæddeløb (§ 24 a) 11 pct. 11. pct.
Afgift af bruttospilleindtægten ved udbud af andre væddemål, end væddemål efter § 24 a (§ 25) 20 pct. 20 pct.
Onlinekasino:
Afgift af bruttospilleindtægten ved udbud af spil i et onlinekasino (§ 25) 20 pct. 20 pct.
Lokale puljevæddemål:
Afgift af indskudssummen over bundfradraget ved udbud af lokale puljevæddemål i forbindelse med heste- og hundevæddeløb, cykelløb på bane og kapflyvning med duer (§ 26) 11 pct. 11 pct.
Beløbsgrænser 2022 2023
Maksimal bruttospilleindtægt ved ansøgning om tilladelse til udbud af væddemål eller onlinekasino af maks. 1 års varighed (§ 8, stk. 1) Reguleres ikke  1.000.000 kr. 1.000.000 kr. 
Gebyr for tilladelse (ansøgning og årligt tilsynsgebyr) af maks. 1 års varighed udstedt til udbud af væddemål eller onlinekasino ved bruttospilleindtægt under 1 mio. kr., jf. § 8, stk. 1 (§ 23, stk. 1) Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
50.000 kr.
59.200 kr. 60.900 kr.
Tilbagebetaling ved afslag på ansøgning til udbud af væddemål og onlinekasino efter § 8, stk. 1 (§ 23, stk. 2) Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
25.000 kr.
29.600 kr. 30.500 kr.
Lokale puljevæddemål:
Bundfradrag ved beregning af afgift af indskudssummen (§ 26) Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 20.000 kr.
23.700 kr. 24.400 kr.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18