Skatteindberetningsloven

Satser og beløbsgrænser i skatteindberetningsloven

Loven trådte i kraft den 1. januar 2019. For indberetninger vedrørende tidligere år finder den hidtil gældende skattekontrollov anvendelse.

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Beløbsgrænser  2021 2022
Pengeinstitutters undtagelse af indberetningspligt- maks. indestående på samlekonto
(§ 12, stk. 4)
Reguleres ikke 300 kr. 300 kr.
Minimumsgrænse for pligt til indberetning af ydede præmier og gevinster som led i underholdningsprogrammer i elektroniske medier, der ikke er skattepligtige efter lov om afgifter af spil
(§ 46, stk. 2)
Reguleres ikke 300 kr.  300 kr.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18