Skatteforvaltningsloven

Satser og beløbsgrænser i skatteforvaltningsloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Beløbsgrænser 2020 2021
Gebyr for bindende svar
(§ 23)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
300 kr.
400 kr. 400 kr.

Gebyr for anmodning om omgørelse
(§ 29, stk. 3)

Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
2.100 kr.
2.500 kr. 2.500 kr.
Gebyr for klage til Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen
(§ 35 c, stk. 1)

Reguleres efter PSL § 20

Grundbeløb i 2010-niveau:

300 kr. (indtil 30. juni 2020)

900 kr. (fra 1. juli 2020)

 

 

400 kr.

1.100 kr.

 

 

-

1.100 kr.

Gebyr for klage vedr. ejendomsvurderingsloven
(§ 35 c, stk. 2)

Afskaffet fra 1. juli 2020

Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
900 kr.
1.100 kr. -
Gebyr for klage vedr. ejendomsvurderingslovens § 87-89
(§ 22, stk. 9 i lov nr. 688 af 8. juni 2017)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
400 kr.
500 kr. 500 kr.

 

Skattesatser mv. 2020 2021
Omkostningsgodtgørelse af udgifter til sagkyndig bistand i skatte- og afgiftssager
Omkostningsgodtgørelse ved fuldt medhold eller medhold i overvejende grad
(§ 52, stk. 1)
 50 pct.
  100 pct.
 50 pct.
  100 pct.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18