Skatteforvaltningsloven

Satser og beløbsgrænser i skatteforvaltningsloven

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Beløbsgrænser 2021 2022
Gebyr for bindende svar
(§ 23)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
300 kr.


400 kr.


400 kr.

Gebyr for anmodning om omgørelse
(§ 29, stk. 3)

Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
2.100 kr.

2.500 kr.

2.500 kr.
Gebyr for klage til Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen
(§ 35 c, stk. 1)

Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
900 kr. 1.100 kr.1.100 kr.

Gebyr for klage vedr. ejendomsvurderingslovens § 87-89
(§ 22, stk. 9 i lov nr. 688 af 8. juni 2017)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
400 kr.


500 kr.


500 kr.

 

Skattesatser mv. 2021 2022
Omkostningsgodtgørelse af udgifter til sagkyndig bistand i skatte- og afgiftssager
Omkostningsgodtgørelse ved fuldt medhold eller medhold i overvejende grad
(§ 52, stk. 1)
 50 pct.
  100 pct.
 50 pct.
  100 pct.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skatteforvaltningen, tlf.: 72 22 18 18