Skadesforsikringsafgiftsloven

Afgiftssatser i lov om afgift af skadesforsikringer

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.6.1. Afgift af skadesforsikringer 

Med virkning fra 1. januar 2013 er der indført en løbende præmieafgift på 1,1 pct. af præmien for skadesforsikringer. Samtidig er den tidligere stempelafgift af skadesforsikringer blevet ophævet, jf. også Stempelafgiftsloven.

 

Afgiftssatser 2021 2022
Afgift af præmien (den betaling, der opkræves for skadesforsikringen)
(§ 2)
1,1 pct. 1,1 pct.

Visse forsikringer er ikke omfattet af afgiften, herunder sø-, transport- og luftfartsforsikring, kredit- og kautionsforsikring, ansvarsforsikring for motorkøretøjer mv.

Vedr. lovpligtig ansvarsforsikring efter færdselsloven, se lov om afgift af ansvarsforsikring på motorkøretøjer

Vedr. kaskoforsikringer på lystbåde, se lov om afgift på lystfartøjsforsikringer

Vedr. brandforsikringer - stormafgift. For information kontakt Stormrådet, www.stormraadet.dk.

 

Henvendelser vedr. anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18