Registreringsafgiftsloven

Afgiftssatser og beløbsgrænser i lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven)