Registreringsafgiftsloven

Afgiftssatser og beløbsgrænser i lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven)

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Se også Den juridiske vejledning afsnit E.A.8.1 Registreringsafgift af motorkøretøjer 

Læs også om Registreringsafgift på skat.dk

Afgiftssatser 2019 2020
Nye køretøjer   
Motorcykler (§ 4)  Beløbsgrænserne reguleres efter
personskatte lovens § 20.
Grundbeløb i 2010-niveau:
8.900 kr.
54.500 kr.
Af afgiftspligtig værdi
0 pct. under 10.000 kr.
85 pct. af 10.000-61.000 kr.
150 pct. over 61.000 kr.
Af afgiftspligtig værdi
0 pct. under 10.200 kr.
85 pct. af 10.200-

62.300 kr.
150 pct. over 62.300 kr.
Andre køretøjer (§ 4)
bortset fra køretøjer omfattet af
lovens §§ 5, 5a og 6
 
Beløbsgrænsen reguleres efter personskatte lovens § 20.
Grundbeløb i 2010-niveau:
172.900 kr.
Af afgiftspligtig værdi:
85 pct. under
193.400 kr.
150 pct. over
193.400 kr.
Af afgiftspligtig værdi:
85 pct. under
197.700 kr.
150 pct. over
197.700 kr.

For benzin drevne person biler nedsættes afgiften med 4.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbage lægger ud over 20 km pr. liter brændstof.

For diesel drevne person biler nedsættes afgiften med 4.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over 22 km pr. liter brændstof.

For benzin drevne person biler forhøjesafgiften med 6.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbage lægger mindre end 20 km pr. liter brændstof.

For diesel drevne person biler forhøjes afgiften med 6.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbage lægger mindre end 22 km pr. liter brændstof.

For benzin drevne person biler nedsættes afgiften med 4.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbage lægger ud over 20 km pr. liter brændstof.

For diesel drevne person biler nedsættes afgiften med 4.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over 22 km pr. liter brændstof.

For benzin drevne person biler forhøjes afgiften med 6.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbage lægger mindre end 20 km pr.liter brændstof.

For diesel drevne person biler forhøjes afgiften med 6.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbage lægger mindre end 22 km pr. liter brændstof.

Er køretøjerne ikke forsynet med sikkerhedspude (airbag) forhøjes den afgiftspligtige værdi med 7.450 kr.
Er køretøjerne forsynet med én sikkerhedspude forhøjes den afgifts pligtige værdi med 3.725 kr.

Køretøjer omfattet af
§ 5 (køretøjer, som er konstrueret og indrettet til godstransport)

Beløbsgrænsen reguleres efter personskatte lovens § 20.
Grundbeløb i 2010-niveau:
54.200 kr.
1. Køretøjer indtil 4 tons: 0 kr. af de første 60.600 kr. og
50 pct. af resten.
1. Køretøjer indtil 4 tons: 0 kr. af de første 62.000 kr. og
50 pct. af resten.

For benzindrevne varebiler nedsættes afgiften med 4.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbage lægger ud over 20 km pr. liter brændstof.

For diesel drevne varebiler nedsættes afgiften med 4.000 kr. for hver kilo meter, bilen tilbage lægger ud over 22 km pr. liter brændstof.

For benzin drevne varebiler forhøjes afgiften med 6.000 kr. for hver kilo meter, bilen tilbage lægger mindre end 20 km pr. liter brændstof.

For diesel drevne varebiler forhøjes afgiften med 6.000 kr. for hver kilo meter, bilen tilbage lægger mindre end 22 km pr. liter brændstof.

For benzindrevne varebiler nedsættes afgiften med 4.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbage lægger ud over 20 km pr. liter brændstof.

For diesel drevne varebiler nedsættes afgiften med 4.000 kr. for hver kilo meter, bilen tilbage lægger ud over 22 km pr. liter brændstof.

For benzin drevne varebiler forhøjes afgiften med 6.000 kr. for hver kilo meter, bilen tilbage lægger mindre end 20 km pr. liter brændstof.

For diesel drevne varebiler forhøjes afgiften med 6.000 kr. for hver kilo meter, bilen tilbage lægger mindre end 22 km pr. liter brændstof.

2. For kasse­bi­ler, pick-upper mv. over 2,5 tons udgør afgiften 0 kr. af de første 38.200 kr. og 30 pct. af resten. For kasse­biler, pick-upper mv. over 3 tons kan afgiften dog højst udgøre 56.800 kr. 2. For kasse­bi­ler, pick-upper mv. over 2,5 tons udgør afgiften 0 kr. af de første 38.200 kr. og 30 pct. af resten. For kasse­biler, pick-upper mv. over 3 tons kan afgiften dog højst udgøre 56.800 kr.
Køretøjer omfattet af § 5a
(Køretøjer over 2 tons, som er konstrueret og indrettet til ophold og beboelse samt
busser, der er konstrueret og indrettet til transport af mere end 9 personer)
Campingbiler:

Der betales registreringsafgift, som for almindelige personbiler, men værdigrundlaget er uden udgiften til campingindretningen. Afgiften kan dog mindst udgøre: 0 kr. af de første 12.100 kr. og 45 pct. af resten.

Er køretøjerne ikke forsynet med sikkerhedspude, forhøjes den afgiftspligtige værdi med 7.450 kr.

Er køretøjerne forsynet med én sikkerhedspude forhøjes den afgiftspligtige værdi med 3.725 kr.

For campingbiler der afgiftsberigtiges som almindelig personbiler beregnes tillæg/fradrag vedrørendebrændstoføkonomi som: For benzindrevne campingbiler nedsættes afgiften med 4.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over 16 km pr. liter brændstof.

For dieseldrevne campingbiler nedsættes afgiften med 4.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over 18 km pr. liter brændstof.

For benzindrevne campingbiler forhøjes afgiften med 1.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger mindre end 20 km pr. liter brændstof.

For dieseldrevne campingbiler forhøjes afgiften med 1.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger mindre end 20 km pr. liter brændstof.

Busser:
0 kr. af de første 12.100 kr. og 60 pct. af resten.
Campingbiler:

Der betales registreringsafgift, som for almindelige personbiler, men værdigrundlaget er uden udgiften til campingindretningen. Afgiften kan dog mindst udgøre: 0 kr. af de første 12.100 kr. og 45 pct. af resten.

Er køretøjerne ikke forsynet med sikkerhedspude, forhøjes den afgiftspligtige værdi med 7.450 kr.

Er køretøjerne forsynet med én sikkerhedspude forhøjes den afgiftspligtige værdi med 3.725 kr.

For campingbiler der afgiftsberigtiges som almindelig personbiler beregnes tillæg/fradrag vedrørende brændstoføkonomi som: For benzindrevne campingbiler nedsættes afgiften med 4.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over 16 km pr. liter brændstof.

For dieseldrevne campingbiler nedsættes afgiften med 4.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over 18 km pr. liter brændstof.

For benzindrevne campingbiler forhøjes afgiften med 1.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger mindre end 20 km pr. liter brændstof.

For dieseldrevne campingbiler forhøjes afgiften med 1.000 kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger mindre end 20 km pr. liter brændstof.

Busser:
0 kr. af de første 12.100 kr. og 60 pct. af
resten.
Afgiftsfri leveringsomkostninger
(§ 8, stk. 5)
Fastsat i bekendtgørelse nr. 1487 af
10/12/2018
Motorcykler, herunder motorcykler med sidevogn samt kabinescootere
Beløbsgrænsen reguleres efter personskatte lovens § 20.
Grundbeløb i 2010-niveau:
960 kr.
(Afrundes opad til nærmeste hele 80 kr.)
1.120 kr. 1.120 kr.
Personbiler, herunder hyrevogne samt varebiler berigtiget med afgift efter registre rings
afgifts lovens § 5, stk. 1
Beløbsgrænsen reguleres efter personskatte lovens § 20.
Grundbeløb i 2010-niveau:
2.000 kr.
(Afrundes opad til nærmeste hele 80 kr.)
2.240 kr. 2.320 kr.
Varebiler berigtiget med afgift efter registre rings afgiftslovens § 5, stk. 2
Beløbsgrænsen reguleres efter personskatte lovens § 20.
Grundbeløb i 2010-niveau:
2.480 kr.
(Afrundes opad til nærmeste hele 80 kr.)
2.800 kr. 2.880 kr.
Nedsættelse af afgiften for miljøog
trafiksikkerhedsfremmende udstyrsgenstande (§
3, stk. 2)
1.000 kr. pr. selealarm, maks. 3 alarmer. 1.000 kr. pr. selealarm, maks. 3 alarmer.
Nedsættelse af afgiftspligtig værdi for
nye køretøjer (§ 8)
Motorcykler forsynet med blokerings fri bremser
4.165 kr. 4.165 kr.
Biler forsynet med blokeringsfri bremser 0 kr. 0 kr.
Biler forsynet med sikkerheds puder, pr. pude for 3.-6. pude. 1.280 kr. 1.280 kr.
For nye personbiler, der er udstyret med elektronisk stabilise ringsprogram (ESPsystem), der kan bremse bilens fire hjul individuelt med henblik på at stabilisere bilen,
nedsættes den afgiftsplig tige værdi med:
0 kr. 0 kr.
For nye personbiler med mindst 5 stjerner efter EuroNCAP test for bilens sikkerhed ved kollision 8.000 kr. 8.000 kr.
Mindste avance (§ 9) 9,0 pct. 9,0 pct.
Sikkerhedsstillelse for registrerede virksomheder (§ 14) Mindst 500.000 kr. Mindst 500.000 kr.

 

 

Afgiftssatser 2019 2020
Indførsel til Danmark af brugte køretøjer
  Afgiften fastsættes på samme måde som for nye biler og motorcykler. Beskatningsgrundlaget, beløbsgrænser og beløb nedsættes med samme procentdele, som bilens eller motorcyklens værdi er faldet på det danske marked.
Udførsel til Danmark af brugte køretøjer
  Udbetalingen fastsættes på samme måde som registreringsafgiften for brugte indførte biler og motorcykler. Beløbet fratrækkes 15 pct. eller mindst 8.500 kr.

Se også SKATs hjemmeside om import af bil og MC 

 

Afgiftssatser 2019 og 2020
Køretøjer med tilladelse til delvis betaling af registreringsafgift
Udenlandske firmabiler, der i det væsentlige anvendes varigt i Danmark og registreringspligtige biler mv., der registreres med henblik på tidsbegrænset anvendelse her i landet For biler, der er mellem 0 og 3 måneder er afgiften 2 pct. af den beregnede registreringsafgift. For de efterfølgende 33 måneder er afgiften 1 pct., og for biler, der er ældre end 36 måneder er afgiften ½ pct. pr. påbegyndt måned. Ved betaling tillægges endvidere en forrentning af den del af den beregnede registreringsafgift, der resterer efter betaling. Forrentningen sker med den af Danmarks Statistik på tidspunktet for afgiftsberegningen senest offentliggjorte gennemsnitlige udlånsrente fra pengeinstitutter til ikke-finansielle selskaber, der foreligger pr. 1. januar, henholdsvis pr. 1. juli. Ved betaling første gang betales desuden et depositum svarende til første kvartals afgift, og rente til dækning af eventuelle restancer vedrørende registreringsforholdet.
Andre udenlandske firmabiler Afgiftsfri
Leasingbiler (både udenlandske og danske) Afgiften af leasingbiler beregnes på samme måde, som for udenlandske firmabiler mv., der i væsentlighed anvendes varigt i Danmark. For leasingbiler gælder dog, at leasegiver betaler registreringsafgift og rente for hele leasingkontraktens længde, når bilen indtræder i ordningen.

Henvendelser vedrørende anvendelsen af reglerne skal ske til Motorstyrelsen, tlf.: 72 22 15 15