Pokerloven

Beløbsgrænser i lov om offentlig hasardspil i turneringsform

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.

Se også Den juridiske vejledning afsnit J.A.15. Offentlig hasardspil i turneringsform

Beløbsgrænser 2021 2022
For at opnå bevilling må gæld til det offentlige ikke overstige
(§ 7, stk. 1, nr. 4)
Reguleres ikke 50.000 kr. 50.000 kr.
Bevilling kan tilbagekaldes, hvis gæld til det offentlige overstiger
(§ 10, stk. 1, nr. 1)
Reguleres ikke 100.000 kr. 100.000 kr.
Maksimalt beløb pr. person der må opkræves for deltagelse i en offentlig hasardspilsturnering
(§ 17, stk. 1)
Reguleres ikke 300 kr. 300 kr.
Turneringspuljen for en enkelt offentlig hasardspilsturnering må som hovedregel ikke overstige
(§ 18, stk. 2 og 3)
Reguleres ikke 15.000 kr. 15.000 kr.

 

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18