Personskatteloven

Satser og beløbsgrænser i lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven)

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv.

Af nedenstående oversigt fremgår satser og beløbsgrænser for 2021 og 2022. En række satser og beløbsgrænser tilbage til 1970 kan findes her: Satser og beløbsgrænser for tidligere år.

Satser og beløbsgrænser Grundbeløb i 2010-niveau* 2021 2022
Bundskatteprocent
Bundskatteprocent på Christiansø
(§ 6, stk. 2)
  12,09 pct.
4,09 pct.
12,09 pct.
4,09 pct.
Bundfradrag for positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag
- ugifte
- ægtepar (2 x bundfradrag for ugifte)
(§ 7, stk. 1)

40.000 kr.
(80.000 kr.)

46.800 kr.
93.600 kr.

47.400 kr.
94.800 kr.
Topskat
- Topskatteprocent
- Topskattegrænse
(§ 7, stk. 2)


466.000 kr.
467.000 kr.

15 pct.
544.800 kr.
-

15 pct.
-
552.500 kr.
Udligningsskat (reelt afskaffet fra og med 2018, da satsen er 0 pct.)
- Procentsats
- Udligningsskattegrænse
- Maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller
(§ 7 a, stk. 4)

362.800 kr.
121.000 kr.
0 pct.
424.200 kr.
141.500 kr.
0 pct.
429.200 kr.
143.200 kr.
Sundhedsbidrag
(§ 8)
  0 pct. 0 pct.
Aktieindkomst
- Skattesats, laveste trin
- Skattesats, højeste trin
- Progressionsgrænse for beskatning af aktieindkomst
(§ 8 a, stk. 1 og 2)


48.300 kr.
27 pct.
42 pct.
56.500 kr.
27 pct.
42 pct.
57.200 kr.
Skattesats for CFC-indkomst
(§ 8 b, stk. 1)
  22 pct. 22 pct.
Skatteprocent svarende til kommunal indkomstskat for begrænset skattepligtige
(§ 8 c, stk. 1)
Se også Skattesatser for begrænset skattepligtige
  24 pct. 24 pct.
Personfradrag for alle fyldt 18 år
(§ 10, stk. 1)
39.900 kr.
39.350 kr.
46.700 kr.
-
-
46.600 kr.
Personfradrag for børn og unge under 18 år
(§ 10, stk. 2)
31.500 kr. 36.900 kr. 37.300 kr.
Kompensation for reduktion af skatteværdien af negativ nettokapitalindkomst
- Kompensationsprocent
- Beløbsgrænse for kompensation
(§ 11, stk. 1 og 2)

8 pct.
50.000 kr.

8. pct.
50.000 kr.
Modregning af nedsættelsesbeløb ved nedsættelse af negativ skat af aktieindkomst
(§ 13 a, stk. 4)
  40 pct. 40 pct.
Skatteloft for personlig indkomst
(§ 19, stk. 1)
  52,06 pct. 52,07 pct.
Skatteloft for positiv nettokapitalindkomst
(§ 19, stk. 2)
  42,0 pct. 42,0 pct.
Basisreguleringsprocent ved § 20 regulering
(§ 20, stk. 1)
  2,0 pct. 2,0 pct.
Beregnet reguleringstal efter § 20
Se også Reguleringstallet i PSL § 20 - en historik oversigt
  116,9 118,3

* Hvis der er angivet et grundbeløb i 2010-niveau, reguleres beløbsgrænsen efter efter personskattelovens § 20.

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18