Personskatteloven

Satser og beløbsgrænser i lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven)

Loven inkl. bekendtgørelser, cirkulærer, afgørelser, kendelser mv. 

Af nedenstående oversigt fremgår beløbsgrænserne for 2020 og 2021. Har du brug for ældre beløbsgrænser henvises til: Beløbsgrænser for tidligere år

Beløbsgrænser 2020 2021
Topskattegrænse
(§ 7, stk. 2)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau
464.500 kr.
466.000 kr.


531.000 kr.

- 


-
544.800 kr.
Bundfradrag for positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag 

- ugifte
- ægtepar (2 x bundfradrag for ugifte)
(§ 7, stk. 1)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau:
40.000 kr.


45.800 kr.
91.600 kr.


46.800 kr.
93.600 kr.
Udligningsskattegrænse  
(Udligningsskatten er reelt afskaffet fra og med 2018, da satsen er 0 pct.)
(§ 7 a, stk. 4)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 362.800 kr.
414.700 kr. 424.200 kr.
Maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller ved udligningsskat
(Udligningsskatten er reelt afskaffet fra og med 2018, da satsen er 0 pct.)
(§ 7 a, stk. 6)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 121.000 kr.

138.400 kr.

141.500 kr.
Progressionsgrænse for beskatning af aktieindkomst 
- progressionsgrænse
(§ 8 a, stk. 1 og 2)

Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 48.300 kr.

55.300 kr. 56.500 kr.
Personfradrag for alle fyldt 18 år
(§ 10, stk. 1)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau
40.600 kr.
39.900 kr.


46.500
-


-
46.700 kr.
Personfradrag for børn og unge under 18 år
(§ 10, stk. 2)
Reguleres efter PSL § 20
Grundbeløb i 2010-niveau: 31.500 kr.
36.100 kr. 36.900 kr.
Beløbsgrænse for kompensation for reduktion af skatteværdien af negativ nettokapitalindkomst
(§ 11, stk. 1)
Reguleres ikke 50.000 kr. 50.000 kr.

Af nedenstående oversigt fremgår skattesatserne for 2020 og 2021. Har du brug for ældre satser henvises til: Skattesatser for tidligere år

Skattesatser mv. 2020 2021
Bundskatteprocent 
(§ 6, stk. 2)
12,11 pct. 12,09 pct.
Bundskatteprocent på Christiansø 
(§ 6, stk. 2)
4,09 pct. 4,10 pct.
Topskatteprocent
(§ 7, stk. 2)
15,0 pct. 15,0 pct.
Udligningsskat,
Som led i FL18-aftalen ophæves udligningsskatten fra og med 2018.
(§ 7 a, stk. 4)
0,0 pct. 0,0 pct.
Sundhedsbidrag 
Sundhedsbidraget er helt udfaset fra og med 2019
(§ 8)
0,0 pct. 0,0 pct.
Skattesats for aktieindkomst 
- laveste trin
- højeste trin
(§ 8 a, stk. 1 og 2)
27 pct.
42 pct.
27 pct.
42 pct.
Skattesats for CFC-indkomst
(§ 8 b, stk. 1)
22,0 pct. 22,0 pct.
Skatteprocent svarende til kommunal indkomstskat for begrænset skattepligtige 
(§ 8 c, stk. 1)
Se også skattesatser for begrænset skattepligtige
24 pct.  24 pct.
Kompensationsprocent for reduktion af skatteværdien af negativ nettokapitalindkomst
(§ 11, stk. 2)
8,0 pct. 8,0 pct.
Modregning af nedsættelsesbeløb ved nedsættelse af negativ skat af aktieindkomst
(§ 13 a, stk. 4)
40 pct. 40 pct.
Skråt skatteloft for personlig indkomst 
Skatteloftet for personlig indkomst forhøjes til 52,07 pct. for indkomståret 2022 og efterfølgende indkomstår
(§ 19, stk. 1)
52,06 pct. 52,06 pct.
Skråt skatteloft for positiv nettokapitalindkomst
(§ 19, stk. 2)
42,0 pct. 42,0 pct.
Basisreguleringsprocent ved § 20 regulering
(§ 20, stk. 1)
2,0 pct. 2,0 pct.
Beregnet reguleringstal efter § 20 114,3 116,9

Henvendelser om anvendelsen af reglerne skal ske til Skattestyrelsen, tlf.: 72 22 18 18